Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla, dochteronderneming van PdVSA, laat niet alleen de zogeheten ‘take or pay fee’ voor overheids-nv Curaçao Refinery Utilities (CRU) onbetaald - intussen opgelopen tot 75 miljoen gulden - maar naar nu blijkt ook al jaren de drinkwaterrekening van zo’n half miljoen per maand.

cruEr staat een rekening open van 17 miljoen gulden aan door Aqualectra geproduceerd en geleverd water; dat is omgerekend ruim tweeëneenhalf jaar watergebruik. Punt is dat de Aqualectra-watermeter op naam van CUC (Curaçao Utilites Company) staat en dit is volgens interim-directeur Marcelino de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK) ‘een leeg bedrijf’. Daardoor heeft CUC op haar beurt een schuld van bijna 8 miljoen aan de lokale producent van drinkwater.
Aqualectra probeerde eerder CRU en moederbedrijf RdK aan te spreken. Vergeefs volgens De Lannoy: ,,Dat Aqualectra bij CRU de facturen indient, begrijp ik wel. Maar RdK en/of CRU zijn niet CUC. Dat is ook de reden dat het conservatoir beslag geen stand heeft gehouden.” De aansluiting op het terrein van de raffinaderij wordt volledig beheerd door Isla; dus Isla beslist of de kraan van Aqualectra opengaat of dicht blijft.
Ondertussen lopen de kosten ernstig uit de hand en weigert het dochterbedrijf van het Venezolaanse PdVSA woord te houden, namelijk door de beloofde ‘plant change’ door te voeren, waardoor Isla goedkoper drinkwater krijgt en zoveel als de raffinaderij maar wil. ,,In februari 2016 is Isla akkoord gegaan met de verandering van het ontziltingsproces van de MSF-methode (Multi Stage Flash) naar de RO-methode (Reverse Osmosis)”, zegt interim-directeur van RdK Marcelino de Lannoy. ,,Wij hebben daarom ook vier RO-plants bij CRU staan. Dat is de laatste technologie en we kunnen héél veel water produceren. Maar om zoetwater - ook wel ‘proceswater’ genoemd - van de RO-plants te bewerken tot drinkwater is een aanpassing aan de Drinking Water Plant van de Isla nodig. Isla heeft in 2016 toegezegd deze aanpassing te bouwen, maar heeft dat nooit gedaan.”
Volgens ‘huisbaas’ RdK houdt huurder Isla zich dus niet aan de afspraken. Ook heeft de raffinaderij nooit laten weten van gedachten te zijn veranderd. ,,In plaats daarvan draaien ze de Aqualectra-kraan open en gebruikt Isla tegen een gemiddeld bedrag van 500.000 gulden per maand - een half miljoen per maand - water van Aqualectra. Deze rekeningen weigeren ze vervolgens te betalen. De schuld is opgelopen tot ongeveer 17 miljoen.”
Intussen dreigt een dispuut tussen overheids-nv’s RdK en Aqualectra, want de meter - waar de huurder gretig volop gebruik van maakt - staat op naam van CUC. Deze laatste was voorheen de operator van de krachtcentrale; later nam CRU dit over (terwijl de schulden achterbleven in CUC). Aqualectra is van mening dat daarom CRU/RdK moet betalen. Dat gebeurt maar mondjesmaat en onregelmatig, waardoor een bedrag van 7,8 miljoen openstaat. In het verleden dreigde beslaglegging, werd dit ook toegepast en vervolgens weer tenietgedaan. Volgens RdK hield het beslag geen stand.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).