Van onze correspondent
Den Haag - In tegenstelling tot voorgaande jaren werd in de Troonrede van 2019 weinig aandacht besteed aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

prinsjesdagOok bleef koning Willem-Alexander in de Ridderzaal vaag over wat de eilanden kunnen verwachten. Hij sprak twee zinnen uit over de Venezolaanse crisis en noemde in een zin de inspanningen van het kabinet voor Caribisch Nederland.
Tegen het einde van de Troonrede ging Willem-Alexander in op de migratieproblemen in Europa, waarin alle landen van de Europese Unie solidair moeten zijn. ,,Nederland vangt vluchtelingen, de mensen die onze hulp echt nodig hebben, altijd op en biedt hun de kans mee te doen”, zei de koning.
Asielzoekers die geen kans maken moet ‘een halt worden toegeroepen’. ,,Door de politieke en humanitaire crisis in Venezuela wordt ook het Caribisch deel van het Koninkrijk geconfronteerd met de dreiging van grootschalige migratie en de economische gevolgen daarvan. Er is vanuit Nederland praktische hulp en bijstand beschikbaar.”
Het thema van de Troonrede was de viering van 75 jaar bevrijding. Die begon eind augustus en duurt tot augustus volgend jaar. In dat kader sprak de koning over de democratie en de rechtsstaat die vanzelfsprekend zijn geworden. Vrijheid gaat samen met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Nederland is nog steeds een land van compromissen waarin van jong tot oud ‘en van Willemstad tot Amsterdam mensen willen meedoen en hun bijdrage leveren’.
In de passage over het verbeteren van de leefbaarheid voor mensen die het moeilijk hebben zei de koning dat er maatregelen en plannen zijn voor verbetering van hun situatie. ,,En ook in Caribisch Nederland verbeteren we de koopkracht en de infrastructuur en versterken we het bestuur.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.