Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Oppositiepartij DP (Partido Demokrat) op Bonaire wil urgent een buitengewone Eilandsraadsvergadering over het door het Bestuurscollege (BC) inhuren van de journalisten René Zwart in Nederland en Harald Linkels voor het communicatiebeleid. De DP-fractie spreekt over ‘omkoping van de pers’.

bc bonaireZwart is voormalig correspondent voor het Antilliaans Dagblad; de samenwerkingsrelatie werd twee jaar geleden door de directie van ABCourant nv, uitgever van het Antilliaans Dagblad, opgezegd.
Uit de gisteren op Bonaire gelekte stukken blijkt dat Zwart voor gemiddeld 40 uur per maand wordt ingehuurd tegen een tarief van 80 euro per uur (‘voor Caribische opdrachtgevers’) en Linkels & Partners voor gemiddeld 32 uur per maand voor 75 dollar per uur. Zwart en ADCaribbean verzorgen eveneens publicaties voor werkbezoeken aan en diverse actualiteiten in Europees Nederland. Met Zwart is er al langer een relatie in verband met het uitgeven van het Bon Bini Bonaire Magazine, een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber.
Beide personen hebben naast hun werk voor het BC ook hun werk als journalist. Linkels, in het verleden eveneens freelance correspondent voor het Antilliaans Dagblad en de Amigoe, werkt momenteel voor Bonaire.nu en BES Reporter. Ook is hij verantwoordelijk voor het media- en pr-beleid van EZ Air en is hij als bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) verantwoordelijk voor de persberichten en het woordvoerderschap. Vanuit Linkels & Partners nv is hij tevens organisatiepsycholoog.
Zwart is de drijvende kracht achter Koninkrijksrelaties.nu, dat nauw samenwerkt met Bonaire.nu, Curaçao.nu en Aruba.nu. Hij kent Bonaire en de bestuurscultuur goed; sinds 1995 heeft hij naar eigen zeggen voortdurend projecten uitgevoerd, eerst voor het Eilandgebied Bonaire en sinds 2010 voor het Openbaar Lichaam Bonaire.
Zwart werkt vanuit ADCaribbean - een vennootschap die geheel losstaat van ABCourant en het Antilliaans Dagblad - voor het Bonairiaanse Bestuurscollege, maar ook voor het Land Curaçao (kabinet-Rhuggenaath), namelijk de uitgave van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag, en voorheen eveneens voor de regering van Aruba (kabinet Mike-Eman).
Zwarts offerte voor Bonaire betreft ‘het verrichten van redactionele werkzaamheden ten behoeve van het Bestuurscollege’; het verwoorden van visie, beleid en besluiten van het BC, zoals het samenstellen van persberichten en het redigeren van documenten. Linkels op zijn beurt ondersteunt de afdeling Communicatie bij het mediabeleid, onder andere bij het medeopstellen van persberichten.
De reden voor het inzetten en betalen van journalisten/correspondenten: het BC van Bonaire heeft ‘per direct behoefte’ aan (tijdelijke) externe ondersteuning om uitvoering te geven aan haar communicatiebeleid inzake bestuurlijke aangelegenheden. De afdeling Communicatie is (op dit moment) door gebrek aan mankracht en expertise onvoldoende in staat om deze ondersteuning te leveren. Aldus de gelekte documenten van het Openbaar Lichaam Bonaire. Het inzetten hiervoor van beide journalisten wordt gezien als een ‘pragmatische oplossing’.
De kosten komen ten laste van de posten Gezaghebber; Voorlichting en Promotie; en Gedeputeerden Voorlichting en Promotie. Omdat dit ‘niet toereikend is’ zal het aangevuld worden vanuit Geleverde Diensten door middel van een interne verschuiving. Uit de stukken blijkt dat intussen voor akkoord is getekend door de gezaghebber en de drie gedeputeerden; het voltallige college dus.
Oppositieleider Clark Abraham neemt hier echter geen genoegen mee en wil samen met zijn fractiegenoten Rolanda Hellburg-Makaai en Michael Pieters een raadsvergadering om het MPB/UPB-college hierover flink aan de tand te voelen. Zij hebben door deze gang van zaken ernstige twijfels over de onafhankelijkheid van sommige media op Bonaire en stellen het BC hiervoor medeverantwoordelijkheid.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.