Gouverneur in toespraak opening Statenjaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering is zich ervan bewust dat op weg naar beterschap en groei, er offers gevraagd worden, mensen begrip moeten tonen en elke burger vertrouwen moet hebben. Daarvoor moet er continu met elkaar overlegd worden in het door de regering ingestelde Konsulta Nashonal.

regering,,Niet om te horen wat de regering wil doen, maar om de regering de kans te geven te luisteren naar wat er onder de mensen leeft, welke ideeën er zijn en hoe de overheid hierin kan steunen”, aldus gouverneur Lucille George-Wout tijdens de opening van het Statenjaar gisteren.
De regering heeft goed voor ogen wat de prioriteiten zijn voor de komende jaren. Er zijn structurele veranderingen nodig voor een betere economie maar dat duurt enkele jaren. ,,In elke crisis, zijn er ook kansen. De regering ziet kansen om te transformeren en problemen bij de wortel aan te pakken zodat groei bewerkstelligd kan worden op sociaal, cultureel en economisch gebied.”
De gouverneur belooft namens de regering er alles aan te doen om het tij te keren. ,,Dat is de opdracht en de verantwoordelijkheid van deze regering op dit moment.”
Daar is een strategie voor nodig gebaseerd op de overtuiging dat als Curaçao andere resultaten wil, er fundamentele veranderingen nodig zijn. Dat vergt cruciale beslissingen op het gebied van de openbare financiën, het fiscale systeem, de economische structuur, de productiviteit en de publieke dienstverlening.
Waar ook hervormingen nodig zijn is op het gebied van het migratiebeleid, onderwijs en de arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd moeten worden. ,,Dit is belangrijk voor het versterken van onze economische basis”, aldus de gouverneur. Ook het subsidiebeleid moet aangepast worden en afgestemd worden op de vraag vanuit de samenleving. De effectiviteit en de resultaten moeten beter gemeten worden. Verder moet er een beter zorgsysteem geïmplementeerd worden en moet er een zorgautoriteit komen.
De gouverneur stond ook stil bij het Groeiakkoord en de agenda voor sociale ontwikkeling waarin mens, werk en wijk de drie pilaren zijn. Ook heeft zij gesproken over de begroting die op orde moet zijn. Om een evenwichtige begroting te bewerkstelligen moet er een goed overheidsapparaat zijn. Ook daar zal aan gewerkt worden middels de zogenoemde ‘Akademia di Gobernashon’, waarin overheidspersoneel opgeleid wordt, aldus de gouverneur tijdens haar toespraak.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).