Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Zwolle - De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten.

cymbalHiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de verdachten aan de kant. ,,De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”, aldus een uitleg van de uitspraak in de zogeheten Cymbal-zaak.
Bij het gerecht op Curaçao loopt een vergelijkbare of in elk geval sterk aan Cymbal gelieerde procedure, hier de Troja-zaak genoemd. Desgevraagd laat het gerecht in Willemstad aan het Antilliaans Dagblad weten dat in de Troja-zaak ‘het onderzoek ter terechtzitting op vrijdag 6 september zal worden gesloten’, waarna het gerecht op Curaçao op vrijdag 27 september uitspraak doet.
Conform het Zwolse vonnis van gisteren mogen de broers, 53 en 45 jaar oud, vijf jaar lang hun beroep als financiële dienstverlener niet uitoefenen. De witwaspraktijken duurden ruim dertien jaar (van juli 2004 tot en met september 2017), waarin de beide Grynszteins documenten vervalsten zoals inkoopfacturen en bonnetjes. De veroordeelden gebruikten hun bedrijf als witwasmachine voor Venezolanen die zogenaamd lingerie kochten, maar in werkelijkheid contante dollars aanschaften waarover commissie werd betaald; het zogenaamde ‘swipen’.
,,De straf zoals geëist door het OM doet in dit geval naar het oordeel van de rechtbank op geen enkele wijze recht aan de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan,” aldus het vonnis streng in de richting van de Nederlandse officieren van justitie.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank namelijk ook rekening met hetgeen wordt nagestreefd met een straf. De belangrijkste strafdoelen zijn in dit geval vergelding, algemene preventie en speciale preventie. De rechtbank overweegt dat met name het doel van algemene preventie in deze strafzaak ‘op gespannen voet’ staat met de deal tussen OM en verdachten.
,,Dit vonnis is immers niet alleen openbaar, maar zal ook door publicaties in de pers in zowel Nederland als Curaçao bekend worden. Daardoor wordt het grote publiek, bij voorkeur de gehele maatschappij, erop gewezen dat bepaald handelen strafbaar is en wordt onderstreept wat de gevolgen zijn.”
Dit is niet het enige strafdoel, maar volgens de rechtbank moet voorkomen worden dat zeker bij dit soort georganiseerde vermogensdelicten ‘het beeld ontstaat dat sprake is van klassenjustitie’.
,,Verdachten leven/leefden immers niet in armoede. Indien aan verdachten thans voor het witwassen van honderden miljoenen, valsheid in geschrifte en oplichting een overeengekomen lage straf opgelegd zou worden, dan valt niet uit te sluiten dat wordt bereikt wat haaks staat op het doel van algemene preventie.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.