Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS rekent voor dit jaar, 2019, met een reële economische krimp van 1,8 procent, terwijl de Curaçaose economie ook in 2020 nog steeds niet zal groeien; de voorlopige verwachting is namelijk -0,1 procent.

krimpDat blijkt uit de projecties van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Deze prognoses (die vermoedelijk nog géén rekening houden met het effect van een eventuele sluiting van de Isla-raffinaderij, red.), staan niet in de persberichten van CBCS en worden evenmin vermeld in het Report of the President, maar staan in een aparte presentatie die de bankpresident meestal gebruikt voor zijn persconferentie. Interim-president Bob Traa, medio juni aangetreden, gaf nog geen persconferentie.
De reële krimp van het Curaçaose bbp (bruto binnenlandse product, ofwel de omvang van de economie, red.) kan worden toegeschreven aan een daling van zowel de netto buitenlandse vraag als de binnenlandse vraag. Dat was ook in 2018 het geval.
De inflatie op Curaçao zal naar verwachting van de CBCS licht dalen tot 2,5 procent in 2019 en in 2020 weer iets toenemen naar 2,6 procent. Dit als gevolg van de afname van de internationale prijzen voor olieproducten, iets afgezwakt door de stijging van de internationale voedselprijzen.
De economie van Curaçao groeit al meerdere jaren achtereen niet. Vorig jaar, in 2018, was sprake van -2,2 procent en in 2017 was dat -1,7 procent. Als de jaren 2017 tot en met de verwachting van 2020 bij elkaar worden opgeteld is sprake van -5,8 procent. Het gaat hier wat betreft 2019 en 2020 om prognoses van de CBCS.
CBCS-president Traa spreekt in het geval van Curaçao van een ‘structurele recessie’. Op Sint Maarten, waarmee Curaçao een monetaire unie vormt, is na twee jaren van forse krimp weer sprake van flinke groei. Na orkaan Irma registreerde Sint Maarten -4,8 procent in 2017 en -6,6 procent in 2018, maar voor dit jaar wordt gerekend op een flinke 3,3 procent bbp-toename en in 2020 is de verwachting 2,8 procent groei. Per saldo gemeten over deze vier jaren is dat -5,3 procent.
Curaçao heeft, gerekend van 2017 tot en met 2020, dus te maken met een nog grótere terugval dan het in september 2017 door de orkaan zwaar getroffen Sint Maarten, waarna het Bovenwindse Eiland vanuit alle hoeken massaal hulp kreeg en er vanuit Nederland op grote schaal geld voor de wederopbouw beschikbaar kwam.
Geen orkaan of natuurramp op Curaçao, maar de aanzienlijke reële krimp op Curaçao wordt volgens CBCS-president Traa ‘sterk beïnvloed door de economische crisis in Venezuela’. ,,Vooral de raffinaderij, de zeehaven en de bouwsector worden hierdoor getroffen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).