Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechter heeft het Land Curaçao veroordeeld om ervoor zorg te dragen dat vanaf 1 september 2020, volgend jaar dus, ter plaatse van het meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM).

isla2Dit conform het vastgelegde in de WHO-guidelines (World Health Organization), althans dat geen overschrijding plaatsvindt van door het Land vast te stellen en op deugdelijke wijze bekend te maken alternatieve normen voor SO2 en PM.
Dat is gisteren bepaald door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Dit wordt door stichting Clean Air Everywhere, die de rechtszaak had aangespannen, gevierd als een belangrijke overwinning.
Het gerecht verklaart voor recht dat het Land ter zake de luchtkwaliteit in het gebied benedenwinds van het Schottegat onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld, door wat betreft de mate van luchtverontreiniging geen deugdelijk normenstelsel vast te stellen, door effectieve maatregelen gericht op bescherming van het privéleven en de woonomgeving achterwege te laten en door onvoldoende informatie te verstrekken over de luchtverontreiniging en de risico’s daarvan.
De rechter heeft de overheid verder veroordeeld in de proceskosten van eisers. Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) zijn eveneens veroordeeld in de proceskosten. En dat geldt ook voor de Isla-raffinaderij. Aldus het vonnis van rechter Veling van 26 augustus.
Vanaf 2015 heeft de stichting Clean Air Everywhere processen gevoerd tegen het Land Curaçao omtrent de luchtvervuiling en de handhaving van de luchtkwaliteitsnormen. ,,Daarbij gaat het ons níet om sluiting van de industrieën op Curaçao zoals Isla, CRU en Aqualectra, maar om het vaststellen en handhaven van redelijke luchtkwaliteitsnormen, zodat de gezondheid van de mensen benedenwinds van het Schottegat niet in het gedrang komt”, aldus de stichting met enige klem.
Na eerst een kort geding te hebben gevoerd met een voor de bevolking benedenwinds van het Schottegat teleurstellend resultaat, is Clean Air Everywhere eind 2016 begonnen met een bodemprocedure tegen het Land Curaçao. Ook Isla, CRU en RdK hebben zich, naast het Land, gevoegd bij de procedure. Maandag heeft het gerecht vonnis gewezen in de bodemprocedure.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).