Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vijf ongedocumenteerde Venezolanen zijn vrijgelaten uit de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).

sdkkZij deden een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en mogen in vrijheid afwachten wat de uitkomst is van de onderhandelingen over een minnelijke schikking.
De vrijlating van de vijf, de laatsten van een groep van 35 ongedocumenteerde Venezolanen die 11 april op zee werden opgepakt, komt voort uit de procedure die loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens advocaat Maya Soumah-Elzinga van Scheperboer & Parris Advocaten ziet het Hof aanwijzingen van schendingen van verschillende artikelen van het verdrag als het gaat om de detentieomstandigheden, de collectieve uitzetting, het recht op informatie en algemene regels die gelden voor het in detentie houden van personen.
Het collectief van advocaten dat zich inzet voor de rechten van de ongedocumenteerden is bereid om de zaak voor de vijf Venezolanen met behulp van het Europees Hof te settelen met de Curaçaose overheid. ,,Wij onderhandelen niet rechtstreeks met de overheid. Via het Hof voeren wij de onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen”, zegt Soumah-Elzinga. ,,Daarnaast loopt de artikel 3-procedure nog.” De advocate verwacht dat er 2 september, een nieuwe deadline bij het Europees Hof, meer duidelijkheid zal komen over de mogelijkheden voor een schikking.
Van de 35 Venezolanen die in april van een boot werden gehaald, zijn er twee direct teruggestuurd naar Venezuela. In mei ontsnapten er nog eens 21 uit de vreemdelingenbarakken. ,,Die groep had ook een beroep gedaan op artikel 3 van het EVRM, maar we konden de procedure niet voortzetten omdat het contact wegviel en zij bepaalde stukken niet konden ondertekenen”, zegt Soumah-Elzinga. Vervolgens besloten nog eens zeven of acht Venezolanen terug te keren naar hun land en af te zien van de beroepsprocedure. Van de zeven personen die overbleven van de groep van 35 was er een minderjarig - die zit nu in de Justitiële Jeugd Inrichting, voorheen GOG - en kon een ander het niet langer volhouden en is met een zelf gekocht ticket teruggestuurd. Soumah-Elzinga zegt dat degenen die hebben besloten terug te keren naar Venezuela ‘onder druk werden gezet door iemand van het Venezolaanse consulaat en door een ambtenaar van de politie’.
Vorige week berichtte deze krant over een groep van 27 Venezolanen die vrijdag 2 augustus op een vliegtuig werd gezet en werd teruggestuurd naar Venezuela. Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie zei toen dat het door Ieteke Witteveen van Human Rights geschetste beeld van de omstandigheden in de barakken en gevangenis en de drijfveren van de Venezolanen ‘niet overeenkomt met de werkelijkheid’. Witteveen spreekt van intimidatie en isolatie, maar Girigorie zegt dat de uitzetting van de groep van 27 is gegaan ‘volgens de gebruikelijke procedures, precies zoals dat ook gebeurt met ongedocumenteerden van andere nationaliteiten’. Volgens de minister van Justitie is er geen sprake van dat mensen onder druk worden gezet, maar kiezen zij er zelf voor terug te gaan naar hun land en andere mogelijkheden te vinden, in bijvoorbeeld Colombia, om te kunnen werken en geld te verdienen en dat geld ‘naar huis te sturen’. Dat in een keer een grote groep op het vliegtuig werd gezet, kwam doordat er geen vluchten waren naar Venezuela. Girigorie wees erop dat alleen diegenen die een beroep hebben gedaan op artikel 3 van het EVRM niet van het eiland verwijderd worden en dat zij onder bepaalde voorwaarden de beslissing daarover in vrijheid kunnen afwachten. ,,Ongedocumenteerden die niet zo’n verzoek tot bescherming hebben aangevraagd, worden - zoals overal ter wereld - uitgezet”, aldus minister Girigorie vorige week.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.