Deviezenvoorraad monetaire unie op peil houden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De importdekking van de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten bedraagt minder dan vier maanden (circa 3,7 maanden), terwijl deze in de jaren 2015 tot en met 2017 nog vijf maanden was.

cbcsAls de trend van de afname sinds 2018 ongeremd doorzet, kan de dekking eind dit jaar onder de norm van drie maanden duiken.
Reden voor de Centrale Bank CBCS om actie te ondernemen en de uitstroom van zo’n 470 miljoen gulden sinds december 2018 in te dammen door de commerciële banken een alternatief te bieden voor hun beleggingen in het buitenland.
Daarvoor wordt opnieuw het instrument van de CD’s (certificates of deposits) van stal gehaald, waarmee de banken - overigens onverplicht - tegen Libor-rente plus of min enkele basispunten aantrekkelijk hun geld lokaal kunnen behouden. Met dit monetaire beleid wil de CBCS, die het extra rendement voor de banken voor haar rekening neemt, kapitaal in eigen land houden.
,,Met de CD’s in guldens wordt beoogd de overliquiditeit in het bankwezen verder terug te dringen, terwijl de CD’s in dollars het aantrekkelijk maken voor de banken om dollars aan te houden bij de CBCS.”
De CD’s waren eerder vanaf 2017 juist geleidelijk afgeschaft door de Centrale Bank in Scharloo. In het verleden was er een geveild bedrag aan CD’s van wel zo’n 250 miljoen en dit bleek een vrij effectief instrument. In eerste instantie zullen nu relatief geringe bedragen in dollars en guldens aan CD’s worden aangeboden.
Tegelijkertijd zal de beleningsrente op het huidige niveau worden gehandhaafd. De beleningsrente is het rentetarief waartegen lokale commerciële banken bij de Centrale Bank tegen onderpand kredieten kunnen verkrijgen. De CBCS had per 1 januari 2019 besloten haar beleningsrente te verhogen van 2 naar 2,5 procent. Dit was de derde verhoging sinds het historisch lage niveau van 1 procent dat sinds eind december 2008 van kracht was.
Eind vorige week is de bankiersvereniging van Curaçao geïnformeerd. En gisteren die van Sint Maarten. In verband met de vakantie waren bij de ontmoeting op Curaçao slechts twee banken aanwezig; een vertegenwoordiger van de MCB en een van Banco di Caribe.
Monetair beleid van de Centrale Bank kan gedurende bepaalde tijd enig effect sorteren, maar de CBCS hamert er al jaren op dat de overheden acties ondernemen om hun exportsectoren te versterken en directe investeringen uit het buitenland te stimuleren om zodoende de ‘deviezengenererende capaciteit’ van de twee landen te verbeteren.
,,De CBCS acht het prudent om op preventieve manier de geleidelijke daling in de bruto officiële reserves en de importdekking te stabiliseren. Dit geeft de regeringen van Curaçao en Sint Maarten de ruimte om een krachtig economisch beleid te implementeren, inclusief een geleidelijke duurzame vermindering van de overheidstekorten en het doorvoeren van structurele hervormingen gericht op een sterke concurrentiepositie voor duurzame exportgroei en matiging van de importgroei”, aldus een persbericht gisteravond.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).