Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opleidingen in de SBO-dependance Brievengat, het voormalige Feffik, beginnen morgen nog niet. De Dienst Openbare Scholen (DOS) moet nog beslissen welke leerkrachten in Brievengat les gaan geven.

feffikDat heeft minister Marilyn Alcalá-Wallé gisteren toegelicht tijdens een persconferentie. ,,We doen ons best om de leraren van Feffik die over de vereiste bevoegdheid beschikken in ieder geval in dienst te nemen.” Maar ook docenten die niet bevoegd zijn kunnen op basis van hun ervaring mogelijk toch worden aangenomen. Alcalá-Wallé: ,,Zij zijn dan wel verplicht om aansluitend een traject te doorlopen en alsnog hun bevoegdheid te halen.” Alcalá-Wallé verwacht dat het onderwijs in Brievengat begin september van start kan gaan.
April dit jaar werd bekend dat de vakopleiding Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Feffik) voor aanvang van het nieuwe schooljaar zou worden opgeheven. Op dat moment waren er 237 studenten ingeschreven en had de stichting 44 medewerkers in dienst, waarvan de helft docent of instructeur. Directeur Ludwig Alberto zei destijds het niet-onderwijzend personeel zo veel mogelijk te zullen helpen bij het vinden van een passende baan.
De opleidingen van Feffik zijn overgenomen door de Dienst Openbare Scholen, dat valt onder het ministerie van OWCS, en worden verzorgd door het instituut voor Secundair Beroepsonderwijs (SBO) Nilda Pinto. Nilda Pinto biedt vakopleidingen op niveau 1 en 2, voor onder meer kok, bartender, schipper, monteur, assistent-lasser en assistent-timmerkracht. De SBO heeft een hoofdgebouw aan de Wageningenstraat en een dependance in Suffisant, in de voormalige school Eligio Martir. Nu is daar het gebouw van Feffik in Brievengat als een tweede dependance bijgekomen.
Zo lang er geen officiële overeenkomst is voor de overdracht naar de Dienst Openbare Scholen van de overheid, blijven de medewerkers in vaste dienst van Feffik, zo heeft de Onderwijsminister verzekerd. DOS heeft inmiddels een beeld van wie zou kunnen beginnen als leerkracht in Suffisant of Brievengat, maar er zijn nog geen mensen opgeroepen om te solliciteren. Ook heeft nog niemand een ontslagbrief ontvangen. ,,De Feffik-medewerkers krijgen hun afvloeiings- en indexeringsregeling zwart op wit”, zegt Alcalá-Wallé. Dat traject loopt nog onder leiding van landsbemiddelaar Dois Gijsbertha en in overleg met onderwijsvakbond Sitek en ambtenarenvakbond Abvo. De afvloeiing kost ongeveer 5 miljoen gulden. Alcalá-Wallé zegt met minister Kenneth Gijsbertha van Financiën afspraken te hebben gemaakt om het geld beschikbaar te stellen. ,,Zodat elke werknemer krijgt wat hem of haar toekomt.”
Pas eind dit jaar verwacht de Onderwijsminister dat ook het gebouwen en de inventaris formeel zijn overgedragen aan de overheid. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Alcalá-Wallé wil op korte termijn met directie en bestuur van Feffik afspraken maken over de overdracht van de twee panden van de stichting in Brievengat en Kortijn. ,,Dat neemt tijd, bijvoorbeeld omdat daarvoor notariële aktes nodig zijn.”
De stichting kwam maandelijks 90.000 gulden tekort om de uitgaven van 457.000 gulden te dekken. De schuld aan belastingen en afdrachten aan onder andere pensioenpremies liep op tot 3 miljoen gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).