Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het regeringsbeleid dat ‘uiteindelijk’ alle medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis moeten werken, geldt niet alleen voor Curaçao Medical Center (CMC), maar voor alle ziekenhuisvoorzieningen op het eiland. Dus ook voor het Advent Ziekenhuis.

adventUiteindelijk, want eerst moet de wetgeving nog worden aangepast.
Dat schrijft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op 26 juli in antwoord op een brief van 22 juli van ‘de tot het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) toegelaten medisch specialisten’. Het gaat om de specialisten die niet in loondienst zijn van Sehos maar in het ziekenhuis werken op basis van een toelatingsovereenkomst. Namens de groep vraagt gynaecoloog Allan Henriquez duidelijkheid over de positie binnen het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center.
In haar antwoord geeft Camelia-Römer direct aan dat het regeringsbeleid erop is gericht ‘dat uiteindelijk alle medisch specialisten een dienstverband moeten hebben met een ziekenhuisvoorziening’. Dat zijn volgens het Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019: Sehos, CMC, Advent Ziekenhuis en Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles. In de toekomst moeten artsen voor deze instellingen in loondienst werken om verzekerden via de basisverzekering ziektekosten (bvz) te kunnen behandelen.
Maar voor de groep-Henriquez en andere medisch specialisten die op dit moment vanuit een ofisina werken en op basis van een toelatingsovereenkomst patiënten behandelen in een van de ziekenhuizen, geldt een overgangsregeling. Zij mogen op die manier blijven werken. ,,Wettelijk noch praktisch is het op dit moment mogelijk om alle medisch specialisten op Curaçao in dienst te laten treden van een ziekenhuisvoorziening”, schrijft Camelia-Römer. Maar de coulante houding van de overheid heeft ook te maken met ‘de rechtszekerheid van betrokkenen’. De betreffende artsen krijgen ‘vooralsnog’ toestemming om op dezelfde voet voort te gaan. Dat wil zeggen met de verplichting van een zorgcontract met de Uitvoeringsorganisatie basisverzekering - de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - en ‘een eventuele toelatingsovereenkomst met de ziekenhuisvoorziening waaraan zij verbonden willen of kunnen zijn’. Hier zit een addertje onder het gras, want de basis van het zorgcontract is ‘het gelijkheidsbeginsel’. Camelia-Römer: ,,Het uitgangspunt is dat de bvz-gefinancierde vergoedingen, inclusief praktijkkosten voor (dezelfde) verrichtingen van medisch specialisten, zo uniform mogelijk zijn.” De GMN-minister voorziet ‘dat er daarmee dan ook weinig incentive (meer) bestaat voor een medisch specialist om zich buiten de ziekenvoorziening te vestigen, tenzij dat wenselijk wordt geacht voor de behandeling van particuliere patiënten’.
Binnen de gezondheidszorg op Curaçao is geen plaats meer voor ofisina’s. De overheid zal een actief ontmoedigingsbeleid voeren om te voorkomen dat nieuwe medisch specialisten toch besluiten om vanuit een eigen praktijk te werken. Echt verbieden kan pas als de daarvoor noodzakelijke wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Maar in afwachting daarvan zal een startend medisch specialist het oprichten van een ofisina zo vroeg mogelijk worden ontraden: bij registratie door de Inspectie voor de Volksgezondheid en bij de aanmelding voor een zorgcontract door de SVB.
In een reactie gisteren zegt minister Camelia-Römer te verwachten dat het streven van de regering zonder grote ingrepen van de overheid zal worden bereikt. ,,De medisch specialisten kunnen hun ofisina gewoon behouden, want in de loop der tijd, als zij met pensioen gaan, wordt het aantal dat niet in dienst is van CMC vanzelf kleiner.” De GMN-minister bevestigt dat voor het Advent Ziekenhuis hetzelfde beleid geldt als voor CMC en Sehos. Daarover is overleg met de directie van het Advent. ,,Wij gaan binnenkort om tafel.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.