Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De University of Curaçao (UoC) start het komende studiejaar met een nieuwe opleiding fiscaal recht. Deze opleiding wordt zowel aangeboden op hbo-bachelorniveau, als op wo-masterniveau. Daarmee wordt beoogd tegemoet te komen aan de lokale vraag naar goed en hoogopgeleide fiscalisten.

uocDat laat Peter Kavelaars, buitengewoon hoogleraar fiscale economie en recht aan de UoC tegenover deze krant weten.
Veel studenten uit het Caribisch gebied volgen in Nederland een opleiding fiscaal recht of fiscale economie. ,,De UoC is van oordeel dat zij ook prima in staat is een gedegen fiscale opleiding aan te bieden om daarmee het fiscale kennisniveau op de eilanden een impuls te geven”, aldus Kavelaars.
De voorbereidingen zijn al geruime tijd aan de gang en vinden plaats onder leiding van Kavelaars, die naast buitengewoon hoogleraar fiscale economie en recht aan de UoC ook hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit is. Direct betrokken medewerkers zijn Rashid Sammy en Germaine Rekwest.
Een voorbereidend deel van de opleiding is reeds vorig jaar gestart. Het betreft een zogenoemde premaster die hbo-fiscaal economen - die in het verleden aan de Sociaal Economische Faculteit of elders fiscale economie hebben gestudeerd - de mogelijkheid biedt door te groeien tot wetenschappelijk gevormd fiscalist. Daartoe heeft een eerste groep van circa 20 studenten deze premaster gevolgd. Degenen die daarvoor slagen of voldoende studiepunten hebben behaald, kunnen dan komend jaar de wetenschappelijke master volgen. Zij kunnen dan als volwaardig belastingadviseur, inspecteur of bedrijfsfiscalist aan de slag, zo legt Kavelaars uit.
Een belangrijk onderdeel van de fiscale praktijk betreft het doen van aangiften en daarmee samenhangend eenvoudig advieswerk. De rechtenfaculteit van de UoC biedt ingaande het komende academisch jaar daartoe een volwaardige hbo-bacheloropleiding fiscaal recht aan. ,,Hier kunnen zowel havo- als vwo-scholieren instromen. De opleiding duurt vier jaar. Het eerste jaar is vooral algemeen vormend van aard. De studenten krijgen in dit jaar een keur aan vaardigheden voorgeschoteld. Vanaf het tweede jaar houden ze zich voornamelijk bezig met een scala aan fiscale vakken, almede niet-fiscale vakken die daarop een noodzakelijke aanvulling vormen. Na deze vierjarige hbo-bachelor kunnen de studenten doorstromen naar de master fiscaal recht op wetenschappelijk niveau zoals die hiervoor is vermeld”, aldus Kavelaars.
Dit kan echter niet aansluitend: eerst moeten de studenten een aantal wetenschappelijke vaardigheden opdoen. Daarvoor dienen zij een premaster te volgend die ook een jaar duurt. Na deze hbo-bachelor fiscaal recht, de premaster en de master kunnen de afgestudeerden volwaardig functioneren in de fiscale aangifte- en de fiscale adviespraktijk.
De opleiding wordt verzorgd door vakkundige docenten, die voor het grootste deel op Curaçao werkzaam zijn in de fiscale praktijk en daar veel ervaring hebben opgedaan. Daarnaast neemt een aantal docenten uit Nederland deel. Deze docenten hebben allen affiniteit met de fiscale stelsels van het Caribisch gebied. ,,Dat is van groot belang omdat de opleiding zich met name daarop richt. Overigens wordt ook aandacht geschonken aan de stelsels van de andere landen en eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk”, zo legt de hoogleraar fiscale economie en recht verder uit.
Hoewel de opleiding wordt aangeboden op Curaçao bestaat de mogelijkheid dat ook studenten van bijvoorbeeld Aruba en Sint Maarten deelnemen door ‘onderwijs op afstand’, zo stelt Kavelaars tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.