Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om op korte termijn een onderzoek te beginnen naar de budgetoverschrijding bij Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

suzyomCamelia-Römer heeft dinsdag procureur-generaal Roger Bos van het Openbaar Ministerie (OM) benaderd met het verzoek voor een feitenonderzoek. Het gaat om de overschrijding van het budget van 421,8 miljoen gulden en de financiering door een lokaal consortium van de extra 200 miljoen gulden die nodig is voor de afbouw en voor de transitie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe ziekenhuis dat dan onder de naam Curaçao Medical Center (CMC) verdergaat.
,,Die 200 miljoen vloeit voort uit beslissingen die voor mijn tijd zijn genomen”, zegt Camelia-Römer desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Ik heb geen cent gestolen of willen stelen. Laat de Landsrecherche en het OM dat grondig onderzoeken. Daarna zal ik overgaan tot aangifte wegens valse aangifte.” De minister zegt ook al aangifte te hebben gedaan tegen de Knipselkrant bij de hoofdofficier van justitie wegens laster en smaad.
De GMN-minister wil een einde maken aan de stroom van beschuldigingen en beledigingen, onder andere uit de hoek van de oppositie in de Staten. Gisteren berichtte deze krant over de aangifte die oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) deed bij de Landsrecherche tegen de vijf ministers die het hoofdlijnenakkoord hadden getekend in verband met de erfpachtuitgifte aan HNO Vastgoed en Beheer: Camelia-Römer, Kenneth Gijsbertha (Financiën), Zita Jesus-Leito (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), Armin Konket (Bestuur, Planning en Dienstverlening) en premier Eugene Rhuggenaath (Algemene Zaken). KdNT-partijleider Amparo dos Santos beschuldigt de vijf van oplichting en diefstal. Via een persbericht van haar ministerie laat Camelia-Römer weten dat de aantijgingen ‘iedere feitelijke grondslag missen’. De Statenleden die de ministers openlijk hebben beschuldigd en bij de politie of het OM melding hebben gemaakt van misdrijven, kunnen op hun beurt een aangifte wegens laster verwachten. Eerder heeft de GMN-minister de Algemene Rekenkamer Curaçao en Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) al ingeschakeld voor een diepgaand onderzoek van het HNO-dossier.
KdNT heeft ook aangifte gedaan tegen Leo Rigaud, die als directeur van Vidanova Bank het lokale consortium vertegenwoordigt. Rigaud is met vakantie en wil geen commentaar geven op de zaak. Vorige week werd het hoofdlijnenakkoord, dat voor veel ophef zorgde, ingetrokken. Dat gebeurde nadat het ministerie van Financiën een advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ontvangen met de conclusie dat Stichting HNO Holding en de nv’s HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie tot de collectieve sector behoren en daarmee onder de Rijkswet financieel toezicht. Dat was precies de reden waarom gouverneur Lucille George-Wout weigerde haar handtekening te zetten onder het concept-landsbesluit waarmee de vijf ministers moesten worden gemachtigd het hoofdlijnenakkoord te tekenen. Vanwege de urgentie was het akkoord al ondertekend voordat de gouverneur het concept had ontvangen. Het landsbesluit wacht nu op het oordeel van de Rijksministerraad in Nederland en wordt dan óf alsnog vastgesteld óf vernietigd.
Door alle commotie in verband met het hoofdlijnenakkoord dreigt het lokale consortium van financiers af te haken. Ook gisteren kon Camelia-Römer niet meer zeggen dan dat de zes pensioenfondsen en twee banken ‘nog in beraad zijn’. Ondertussen doet de regering met steun van het College financieel toezicht (Cft) toch een poging de financiering van de 200 miljoen gulden in Nederland te regelen met een voordeliger rente.
Vorige week benadrukte Dito Garmers, directeur HNO Vastgoed en Beheer, dat het geld echt dringend nodig is. Van de 200 miljoen gulden moet onder andere de medische inrichting worden betaald. De aktes voor de financiering werden eind juni getekend. HNO Vastgoed en Beheer neemt een deel van de lopende lening in Nederland over van de overheid (342,5 miljoen van de 421,8 miljoen gulden) en krijgt het recht van erfpacht. Het consortium is eerste hypotheekhouder over alle activa (grond, gebouw en erfpachtrecht). De zes pensioenfondsen binnen het consortium van lokale financiële instellingen lenen 175 miljoen gulden aan HNO Vastgoed en Beheer tegen een rente van 5 procent en een looptijd van 30 jaar. HNO Transitie en Exploitatie tekent een kredietovereenkomst met de twee lokale banken die 25 miljoen gulden vrijmaken als werkkapitaal voor Curaçao Medical Center.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.