Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de extra lening van 200 miljoen gulden voor Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is 40 miljoen bestemd voor het transitietraject. Want het project HNO is meer dan een gebouw.

hno ,,Wij gaan in een keer over van het stenen tijdperk naar de technologie en een zorgvisie van de eenentwintigste eeuw”, zegt Dito Garmers, directeur HNO Vastgoed en Beheer, in gesprek met het Antilliaans Dagblad.
Door een hardnekkig meningsverschil tussen toezichthouder Sona en de uitvoeringsorganisaties Usona en Berenschot over de financiële rapportage van het project ligt het transitietraject in 2016 helemaal stil. Zo’n twee jaar gebeurt er niets om de medewerkers van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) voor te bereiden op de overgang naar het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC). Garmers: ,,Nu moet de transitie waar vier jaar voor was uitgetrokken in twee jaar worden afgerond. Dat betekent dat er gelijktijdig meer trajecten in minder tijd moeten worden uitgevoerd. Dat kost natuurlijk sowieso meer geld.”
De transitieprojecten zullen in ieder geval ook na de opening van CMC doorlopen. In deze laatste fase van de constructie is er een beter beeld van waar de Sehos-medewerkers staan en wat zij aan bijscholing nodig hebben. Zij moeten straks niet alleen met de modernste apparatuur en software kunnen werken, maar ook binnen een nieuwe bedrijfscultuur. Garmers: ,,Wat wij hier doen is uniek in de wereld, dat durf ik wel te zeggen. In Nederland was het voor Erasmus Medical Center al een hele uitdaging om een nieuwe versie van het HiX-informatiesysteem in te voeren. Wij gaan niet alleen verhuizen naar een compleet digitale organisatie, maar introduceren bovendien een compleet andere zorgvisie.”
Garmers vindt het jammer dat nu alle aandacht is gericht op de financiering van HNO en niemand oog lijkt te hebben voor de enorme kansen die er zijn voor een betere gezondheidszorg. ,,Het project gaat om meer dan een gebouw”, zegt Garmers. ,,Het biedt de mogelijkheid om de hele zorgketen te veranderen.”
Uitgangspunt is de filosofie voor een moderne gezondheidszorg die meer is gericht op preventie en gezondheid dan op ziekte. De rode draad is dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat mensen in de tweedelijnszorg, zoals een ziekenhuis, terechtkomen. Dat is het duurste deel van de zorg. Onder de vlag van HNO zijn er dan ook meer deelprojecten die met de extra lening kunnen worden betaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om de versterking van de eerstelijnszorg. Daarover is een protocol getekend met de huisartsenvereniging. Maar ook in de organisaties in de derdelijnszorg, zoals revalidatie- en verpleegcentra en bejaardentehuizen, moet geïnvesteerd worden. Garmers: ,,Het streven is een zo kort mogelijke ligtijd in CMC. Maar dan moeten mensen wel opgevangen worden als ze niet naar huis kunnen.”
HNO zal een enorme spin-off hebben, voorspelt Garmers. ,,De kwaliteit van de zorg zal enorm verbeteren, alleen al door de efficiëntieslag die we maken, bijvoorbeeld met HiX. Daarmee voorkomen we dat onnodig dezelfde onderzoeken worden gedaan.”
De bedrijfsvoering van CMC zal zo’n 59 miljoen gulden meer kosten dan die van Sehos. ,,Maar dat is logisch. We rijden nu wel in een Tesla met de nieuwste innovaties en zullen gebouw en apparatuur wél onderhouden”, zegt communicatieadviseur Clifton Wallé. ,,Maar macro-economisch gezien is er winst. Op den duur zijn alle medisch specialisten bijvoorbeeld in dienst van CMC en daarmee vallen veel extra kosten aan overhead weg.”
Op het oorspronkelijke potje voor transitie werd al behoorlijk beknibbeld. Van de 22 miljoen die op de begroting is gereserveerd schrijft de regering 14 miljoen toe aan de financiering oktober 2015 van 30 miljoen gulden aan Sehos. Volgens het Rapport Tussentijdse Evaluatie van 10 december 2016 bestaat de lening uit twee delen: ‘14 miljoen voor het financieren van efficiency maatregelen teneinde besparingsopbrengsten en een sluitende exploitatie te kunnen realiseren en 16 miljoen gulden om de tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen en crediteurtermijnen terug te brengen en zo de continuïteit van de zorg door Sehos te kunnen blijven garanderen’. ,,Het Land is thans van mening dat het deel van 14 miljoen gulden van de lening mede bestemd is voor de transitie/overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis en dat aldus het bedrag van 22 miljoen gulden welke binnen het budget van het HNO-project is opgenomen voor de transitie met het bedrag van 14 miljoen gulden van de lening welke reeds aan het Sehos is verstrekt, dient te worden gekort”, aldus het rapport van 2016.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).