Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In 2018 heeft de Venezolaanse crisis een stempel gedrukt op de economie van Curaçao. In het jaarverslag van het College financieel toezicht (Cft) van 2018 geeft het college de verschillende manieren weer waarop de crisis in het Zuid-Amerikaanse buurland impact heeft gehad op de omringende landen, waaronder Curaçao.

barkjesEerst kreeg Curaçao te maken met de sluiting van de grens tussen Venezuela en Curaçao, zo brengt het Cft in herinnering. ,,Hierdoor liep het Venezolaanse toerisme verder terug en konden de fruitbarkjes geen vers fruit en groenten aanvoeren vanuit Venezuela. Ook de activiteit in de free zone liep verder terug als gevolg van de sluiting van de grenzen met Venezuela. In april gingen de grenzen weer open.”
De Venezolaanse crisis heeft ook doorgewerkt in de oliesector van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. ,,Op Bonaire was er bij de olieterminal Bopec, geëxploiteerd door het Venezolaanse bedrijf PdVSA, bijna geen activiteit in 2018. De olieterminal in Sint Eustatius is van eigenaar gewisseld vanwege van het wegvallen van de klandizie van de PdVSA. Bij de raffinaderijen op Aruba en Curaçao, beide direct of indirect door de PdVSA geëxploiteerd, hebben beslagleggingen en door Amerika opgelegde sancties geleid tot uitstel van investeringen en stillegging van operationele werkzaamheden”, aldus het College. Sinds mei 2018 ligt de productie van de Isla-raffinaderij zo goed als stil. ,,De economische impact hiervan heeft zich in 2018 doen gelden via het noodgedwongen verder terugbrengen van het onderhoud aan de installaties van de raffinaderij en het teruglopen van het tankerverkeer.”
De economische ontwikkeling in 2019 zal mede afhangen van wat er met de raffinaderij gebeurt, aldus het Cft. ,,De CBCS verwacht een economische groei voor 2019 van 0,4 procent. De economische ontwikkeling wordt reeds langere tijd bepaald door de opkomst van het toerisme enerzijds en het tanende economisch belang van de olieraffinaderij en de internationale financiële dienstverlening anderzijds. Na 2000 is de arbeidsproductiviteit gedaald met meer dan 10 procent.”
Behalve de onzekerheid die verband hield met de handelsrelatie met Venezuela, was er ook in enkele andere sectoren reden tot zorg in 2018. In het toerisme is een aantal hotels in de problemen gekomen en moest de deuren sluiten of op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar. De internationale reputatie van de financiële sector kwam in het gedrang door de ondercuratelestelling van de Girobank en de problemen bij verzekeringsbedrijf Ennia. Ook de ontwikkeling van de overheidsfinanciën droeg bij aan de toenemende onzekerheid, zo stelt het Cft. ,,Met name de aanhoudende tekorten en het uitblijven van effectieve maatregelen hebben daaraan bijgedragen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).