Cft roept op tot voorzichtigheid met lenen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het is van groot belang dat de groeistrategie die naar aanleiding van het groeiakkoord met Nederland op Curaçao wordt uitgevoerd, voortvarend ter hand wordt genomen.

cftverslagDat stelt het College financieel toezicht (Cft), dat in het jaarverslag van 2018 ook stilstaat bij de grootse plannen en het belang van de groeistrategie van het kabinet-Rhuggenaath om duurzame groei te bewerkstelligen.
In oktober 2018 heeft de regering van Curaçao de Groeistrategie Curaçao, Integraal en Samen gepresenteerd. Centraal in het plan staan structurele economische hervormingen, verbetering van het financieel beheer, en versterking van het overheidsapparaat. De structurele hervormingen betreffen de kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en het investeringsklimaat. De hervormingen op de kapitaalmarkt bestaan uit het intensiveren van de concurrentie in het bankwezen en de oprichting van een investeringsfonds, Invest-Curaçao, dat zich richt op de financiering van het door de regering voorgestane economisch beleid en wordt gekapitaliseerd door samenvoeging van bestaande ontwikkelingsbanken, verkoopopbrengsten uit privatisering en door middelen die verkregen worden via de kapitaaldienst van de overheid. De arbeidsmarkthervorming bestaat uit versoepeling van het ontslagrecht in combinatie met beschermende voorzieningen voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van werknemers (flexicurity). Het immigratiebeleid ten aanzien van buitenlandse gespecialiseerde werknemers wordt versoepeld. Het investeringsklimaat wordt hervormd door vermindering van administratieve lasten (red tape) voor het bedrijfsleven en verbetering van het vestigingsklimaat, waaronder de vereenvoudiging van de afgifte van economische vergunningen wordt begrepen. Het is van groot belang dat de groeistrategie voortvarend ter hand wordt genomen.
Het Cft waarschuwt tegelijkertijd voor het leengedrag van niet alleen Curaçao, maar ook Aruba en Sint Maarten. De eilanden hebben - zo stelt het college - te maken met ingrijpende omstandigheden die hun weerslag hebben op de overheidsfinanciën. ,,Curaçao heeft na een lange periode van stagnatie nu een aantal jaren te maken met krimp van de economie, onder meer door het teruglopen van de olieraffinage. Dit heeft de overheidsinkomsten verder onder druk gezet. Daarnaast geeft de Curaçaose overheid al jaren te veel uit met grote tekorten tot gevolg en worden noodzakelijke hervormingen uitgesteld. Aanpassing van de overheidsinkomsten en -uitgaven is hard nodig om begrotingsevenwicht te kunnen realiseren.” Voor Curaçao geldt dat de schuld in het eerste kwartaal van 2019 al is uitgekomen boven het niveau dat het Cft adviseert als maximum. ,,De hoogte van de schuldquote en de lage verwachte economische groei vereisen dat uiterste voorzichtigheid is geboden bij het aangaan van leningen, die leiden tot hogere schulden”, aldus het Cft.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.