Regering informeert Statenleden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft de Statenleden van de coalitiepartijen zaterdagavond geïnformeerd over de gang van zaken rond de extra financiering van Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

staten,,Nee, er is geen crisis”, zegt PAR-parlementariër Stephen Walroud desgevraagd. ,,Eerder een gebrek aan informatie.” Walroud wijst erop dat juist tijdens het reces van de Staten de ontwikkelingen rond de financiering van HNO in een stroomversnelling zijn geraakt. ,,We hebben nu een update gekregen en de mogelijke scenario’s besproken. De komende week zullen we zien hoe alle partijen die hierbij betrokken zijn reageren, zoals het lokale consortium, de Curaçaose regering, het College financieel toezicht en de Rijksministerraad.” Dat de bijeenkomst op een zaterdagavond plaatsvond had alles te maken met minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) die in het buitenland was. ,,De vergadering was direct de dag nadat zij weer terug op het eiland was”, zegt Walroud.
De afgelopen week is veel commotie ontstaan over de lening van 200 miljoen gulden via een lokaal consortium nadat gouverneur Lucille George-Wout heeft geweigerd haar handtekening te zetten onder een landsbesluit dat daar indirect mee te maken heeft. Het is nu aan de Rijksministerraad in Nederland om te beslissen of het landsbesluit al dan niet vernietigd moet worden.
Het overleg begon zaterdag om 17.00 uur en duurde tot na 20.00 uur. De coalitieleden in de Staten kregen van de GMN-minister een breakdown van de opbouw van de 200 miljoen die dringend nodig is om het nieuwe ziekenhuis te kunnen afbouwen. Volgens Walroud ontstond er een uitgebreide discussie over de constructie van de financiering en het proces dat doorlopen is om tot die beslissing te komen. Maar ook over het verschil van mening tussen de regering en de gouverneur. Walroud: ,,Wij wilden weten waarom uiteindelijk gekozen is voor een lokaal consortium. Je zou verwachten dat Nederland, waar de eerste lening werd gesloten, nu ook welwillend zou zijn om deze extra behoefte te financieren. Wat is er nu anders dan toen?” Daarnaast heeft het kabinet-Rhuggenaath duidelijkheid gegeven over de relatie tussen het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en de opstallen van HNO’. Gouverneur George-Wout heeft twijfels bij de constructie waarbij HNO Vastgoed en Beheer het terrein met het daarop gebouwde in erfpacht krijgt met de verplichting 330 miljoen gulden van de lopende lening van 436 miljoen gulden in Nederland af te lossen. Met het landsbesluit zouden vier ministers gemachtigd worden het hoofdlijnenakkoord te tekenen, maar George-Wout vraagt zich af of de inhoud daarvan niet in strijd is met de Rijkswet financieel toezicht.
Tijdens het overleg zaterdag is de Statenleden van de samenwerkende partijen uitgelegd op welke manier het hoofdlijnenakkoord samenhangt met de erfpachtkwestie. Walroud kan niet in detail treden, maar zegt dat het bijvoorbeeld gaat om de vraag of de lening niet kan doorgaan als het hoofdlijnenakkoord niet is getekend. ,,We hebben daarover duidelijkheid gekregen en ook over de scenario’s die mogelijk zijn als het akkoord onderwerp van dispuut blijft.” Eén ding is zeker, weet Walroud, er moet een oplossing komen en snel, want vertraging gaat geld kosten. ,,Bouwer Ballast Nedam schroomt niet om claims in te dienen, dat is al gebleken”, aldus Walroud.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.