Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Dat de Rijksministerraad in Nederland nu moet beslissen of het landsbesluit in verband met Hospital Nobo Otrobanda (HNO) al dan niet vernietigd moet worden, is onterecht.

gouverneur Gouverneur Lucille George-Wout had de ontwerp-machtiging gewoon moeten vaststellen.
De Curaçaose regering vindt het ‘onbegrijpelijk dat de gouverneur benadrukt dat het wenselijk is het nieuwe ziekenhuis zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen en vervolgens de besluitvorming ernstig ophoudt’. Dat schrijft minister Hensley Koeiman (MAN) als viceminister-president in een brief van 11 juli aan de vicevoorzitter van de Raad van State van het Koninkrijk, Thom de Graaf. De Rijksministerraad wacht op het advies van de Raad van State om een beslissing te kunnen nemen.
Koeiman benadrukt dat het ‘van het grootste belang’ is dat de Raad van State kennisneemt van de zienswijze van Curaçao. Vooral ‘vanwege de politieke gevolgen en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke onrust die het kabinet zich moeilijk kan permitteren’. Koeiman wijst erop dat er op korte termijn nieuwe wetgeving nodig is om de financiële huishouding van het land te verbeteren en de economische groei te stimuleren. ,,Juist op het moment dat er vooruitzichten zijn om positieve stappen te zetten in samenwerking met Nederland, maar ook de uitdagingen rond de Isla-raffinaderij een hoogtepunt bereiken, moet het kabinet zich beraden over haar positie net alle gevolgen van dien voor de stabiliteit van het Land.”
Gouverneur George-Wout heeft het concept-landsbesluit op 7 juni ontvangen ‘ter vaststelling’. Daarmee zouden de ministers Rhuggenaath (Algemene Zaken), Gijsbertha (Financiën), Camelia-Römer (Gezondheid, Milieu en Natuur) en Leito (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) gemachtigd worden om hun handtekening te zetten onder het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en de opstallen van Hospital Nobo Otrobanda’. HNO Vastgoed en Beheer krijgt het terrein in erfpacht dat dient als garantie voor een extra financiering van 200 miljoen gulden van een lokaal consortium van hoofdzakelijk pensioenfondsen en neemt 330 miljoen gulden van de lopende lening van 436 miljoen over van het Land. De aktes voor de erfpachtuitgifte en de extra financiering werden - terwijl het Landsbesluit dus niet was vastgesteld - eind juni in aanwezigheid van de media en genodigden toch ondertekend. Het geld is dringend nodig om het ziekenhuis af te kunnen bouwen en voor de transitie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC). Maar vorige week werd bekend dat George-Wout grote twijfels heeft bij de hele constructie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).