Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao loopt miljoenen mis met de afspraken rond de erfpachtuitgifte aan HNO Vastgoed & Beheer. De terreinen waarop het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd zijn te laag gewaardeerd en het deel van de financiering dat HNO overneemt is veel minder dan het Land van Nederland heeft geleend.

HNOTerwijl de overheid de terreinen kocht voor 14,1 miljoen gulden, gaat de erfpachtcanon uit van een waarde van 5,6 miljoen gulden. HNO Vastgoed en Beheer verplicht zich tot het aflossen van 330 miljoen gulden, maar het Land leende 436 miljoen gulden in Nederland. In een advies aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën waarschuwt de beleidsdirecteur van het ministerie in mei dit jaar voor directe negatieve gevolgen voor de begroting van 2019.
Dat blijkt uit een brief van 10 juni van gouverneur Lucille George-Wout aan Eugene Rhuggenaath (PAR) in zijn functie als minister-president en als minister van Algemene Zaken. George-Wout zet dan al haar vraagtekens bij het concept-landsbesluit dat zij op 7 juni heeft ontvangen ‘ter vaststelling’. Daarmee zouden vier van de negen ministers uit het kabinet-Rhuggenaath (Algemene Zaken; Financiën; Gezondheid, Milieu en Natuur; en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) gemachtigd worden om hun handtekening te zetten onder het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en de opstallen van Hospital Nobo Otrobanda’ (HNO, red.).
Vorige week werd bekend dat George-Wout het betreffende landsbesluit niet heeft getekend en dat het nu aan de Rijksministerraad is om te beslissen of het al dan niet wordt vernietigd. Daarmee dreigt de extra lening van 200 miljoen gulden, waarvoor eind juni de aktes werden getekend, op losse schroeven te staan. Het geld is dringend nodig om het ziekenhuis af te kunnen bouwen. HNO Vastgoed & Beheer heeft het terrein in erfpacht gekregen en dat dient als garantie voor de financiering van een lokaal consortium van hoofdzakelijk pensioenfondsen. Tegelijkertijd is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat HNO Vastgoed en Beheer een deel van de lopende lening met Nederland voor de bouw van het ziekenhuis overneemt van het Land Curaçao.
Uit de brief van 10 juni aan Rhuggenaath blijkt dat de gouverneur grote twijfels heeft over de constructie. Zij verwijst naar ‘de kritische inhoudelijke kanttekeningen’ die directeur Paul Soethoudt van de beleidsorganisatie van het ministerie van Financiën op 24 mei in zijn advies aan minister Gijsbertha heeft verwoord. Hij constateert dat HNO Vastgoed en Beheer aflost over ‘slechts’ 330 miljoen gulden, ‘terwijl het Land zelf veel meer heeft geleend (436 miljoen) en nog meer heeft geïnvesteerd in het nieuwe ziekenhuis’. ,,Acceptatie van het lage bedrag heeft zeer nadelige consequenties voor de Begroting 2019 van het Land.” De beleidsdirecteur voorziet ook gevolgen door ‘de waardevermindering van de activa van het Land met 8,5 miljoen gulden’. Die moet ‘conform de comptabiliteitsverordening ten laste van de gewone dienst 2019 te worden gebracht’. Curaçao trekt aan het kortste eind. De vierkante meterprijs is geschat op 150 gulden in plaats van 200 gulden. Bovendien wordt uitgegaan van minder vierkante meters dan zou moeten: 37.223 in plaats van 39.343. De directeur van de beleidsorganisatie vraagt Gijsbertha toe te lichten ‘waarom het verschil van 2.210 vierkante meter niet is meegenomen in de ministeriële beschikking’ waarin de uitgifte van terreinen en opstallen in erfpacht aan HNO Vastgoed en Beheer wordt geregeld.
Gouverneur George-Wout zegt in haar brief aan Rhuggenaath dat ‘de dossiers in onderlinge samenhang bezien’ de nodige vragen oproept. Het gaat dan behalve om het hooflijnenakkoord en de erfpachtcanon, om onder andere een voorstel van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) wat betreft de HNO-obligatielening en om de budgetoverschrijding van de bouw van het ziekenhuis. ,,Hoe verhoudt een en ander zich tot de Rijkswet financieel toezicht”, vraagt George-Wout zich af. Zij schrijft dat ‘een gedegen juridische analyse van de gekozen constructies met betrekking tot de erfpachtuitgifte en financiering van het HNO’ noodzakelijk is en het advies van Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) af te wachten.
Voor HNO zijn twee naamloze vennootschappen opgericht. HNO Vastgoed en Beheer is eigenaar van het onroerend goed en verantwoordelijk voor het onderhoud. Directeur is Dito Garmers. HNO Transitie en Exploitatie, met als directeur Gilbert Martina, houdt zich bezig met de overgang van het oude ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe ziekenhuis, dat volgens planning nog dit jaar de deuren opent als Curaçao Medical Center (CMC).

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.