Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Is het onderwijs op Curaçao nou gratis of niet? Dat vraagt Statenlid Gilbert Doran van MFK zich af in een brief aan minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

onderwijsDe parlementariër stelt dat de MFK-fractie door verschillende ouders is benaderd die klagen over het feit dat de schoolbesturen geld vragen zodat hun kinderen kunnen worden onderwezen, maar ook dat er nu geld wordt geëist voor materiaal. ,,Ouders hebben aangegeven er geen probleem mee te hebben om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen - hoewel zij al het hele jaar bijdragen aan verschillende activiteiten die de scholen organiseren – maar dat er nu ook van hen wordt verwacht dat zij bijdragen aan schoolmateriaal. Hoe kan dit terwijl er een wet is voor gratis onderwijs?”, aldus Doran.
Het Statenlid stelt zich bewust te zijn van de precaire financiële situatie waarin het land zich bevindt en het feit dat het onderwijs niet over voldoende middelen beschikt om de scholen optimaal van materiaal te voorzien. ,,Maar dit proces moet nauwlettend in de gaten worden gehouden om ervoor te waken dat scholen in de toekomst leerlingen vragen hun eigen stoel en tafel mee te nemen.”
Gebruikmakend van artikel 96 van het Reglement van Orde van de Staten, stelt Doran in dit kader een zestal vragen aan de Onderwijsminister. Zo wil hij onder andere weten of de minister op de hoogte is van het feit dat schoolbesturen ouders om geld vragen; dat bepaalde scholen om extra materiaal vragen opdat de leerling lessen kan volgen; of de Wet gratis onderwijs ook van kracht blijft voor het schooljaar 2019-2020; of deze wet ook geldt voor VPCO-scholen; en wat er gebeurt als er ouders zijn die niet tegemoet kunnen komen in de bijdragen die door de schoolbesturen wordt gevraagd. Tot slot vraagt Doran hoe het staat met het onderhoud van de scholen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.