‘Ook naar interne organisatie’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie Gezondheidszorg doet onderzoek bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat gebeurt op instructie van minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en natuur (GMN).

sehosCamelia-Römer wil weten of het stoppen van de electieve operaties inderdaad te wijten is aan een gebrek aan financiën. ,,Ik vind het van belang dat wordt nagegaan of dit een verantwoordelijke beslissing is geweest van de directie en of andere maatregelen hadden kunnen worden genomen”, zegt de Camelia-Römer desgevraagd.
De Inspectie Gezondheidszorg houdt sowieso toezicht op de gezondheidstoestand van de bevolking en op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, en dus ook instellingen en medische beroepsbeoefenaren. Dat staat op de website. Maar nu is wat Sehos betreft ‘een meer extensieve monitoring dan gebruikelijk’ nodig, stelt minister Camelia-Römer.
Volgens een persbericht van het ministerie van GMN is de inspectie inmiddels begonnen met het onderzoek ‘om een beter beeld te krijgen van de situatie, de oorzaken en de stappen die genomen moeten worden’. Niet alleen de gevolgen van de financiële status voor de zorg in het ziekenhuis worden geëvalueerd, maar ook de interne organisatie van processen en beslissingen. De inspectie gaat er ‘niet zonder meer vanuit dat een gebrek aan financiën een verklaring is voor de hele situatie’. Alle factoren die een rol spelen worden meegenomen in het onderzoek ‘om een oplossing te vinden en de continuïteit van zorg te garanderen’.
Vorige week liet de Sehos-directie weten dat voorlopig alleen nog spoedeisende operaties worden uitgevoerd en geplande ingrepen zijn uitgesteld, omdat er te weinig geld is voor het op peil houden van de voorraad materialen. De acute en chronische zorg gaan gewoon door. Toen schreven financieel directer Elvis Thode en directeur medische zaken Franke Scheper in de brief aan alle chirurgen in het ziekenhuis ‘in nauw overleg te zijn met de overheid en de inspectie om tot oplossingen te komen’.
De Raad van Bestuur van Sehos noemt in het jaarverslag 2017 de financiële weerbaarheid van de stichting al ‘zeer kritisch’. De solvabiliteitspositie is in de loop der jaren ‘volledig uitgehold’. Belangrijkste oorzaak is volgens de directie een budget van 124 miljoen gulden dat de kosten niet dekt; ook tegen de ministeriële beschikking voor een zorgbudget van 135 miljoen gulden voor 2018 gaat Sehos in beroep, omdat dat op basis van de begroting voor dat jaar 138,3 miljoen zou moeten zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).