Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Groeistrategie is het kompas van zijn regering. Die geeft aan welke kant het op moet, zodat Curaçao niet alleen financieel maar ook economisch en sociaal weer vooruit gaat. Maar nu moet er wel wat gebeuren. Voor onnodig overleg is geen tijd meer.

rhuggenaathDat zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens een persconferentie. De boodschap van de minister-president is inmiddels bekend. Ja, de overheidsbegroting is een probleem. Dat moet beter. Het huishoudboekje is niet op orde, te veel uitgaven, te weinig inkomsten. Dat vraagt om drastische maatregelen. Bezuinigen bijvoorbeeld aan de uitgavenkant en belastingverhogingen voor meer inkomsten. Maar met alleen maar snijden, snijden, snijden kom je er niet. ,,Wij geloven in een bredere strategie”, benadrukte Rhuggenaath nog eens. ,,De Groeistrategie die wij in oktober ook in de Staten hebben gepresenteerd, is de basis van de route die we afleggen voor financiële, economische en sociale verbeteringen. Dit is de richting. Die moeten we op. Ik maak mezelf misschien niet populair, maar het gaat om ons land, niet om persoonlijke belangen.”
Naast de maatregelen op korte termijn is een investeringsprogramma van levensbelang voor duurzame verbeteringen. ,,Nederland heeft met het Groeiakkoord erkend dat wij meer ruimte nodig hebben voor de financiering van de nodige investeringen. Ook rapporten van onze eigen centrale bank (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, red.) en van het Internationaal Monetair Fonds laten zien dat het niet verstandig is om alle maatregelen als een vloedgolf uit te storten over de gemeenschap. Dat kan juist ten koste gaan van bijvoorbeeld sociale ontwikkeling en onderwijs.” Rhuggenaath zegt dat hij en zijn collega-ministers daarom ‘betreuren dat de Rijksministerraad toch gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een aanwijzing te geven’ die met name is gericht op de ontoereikende overheidsfinanciën.
Want de harde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Rijkswet financieel toezicht (Rft) werken averechts als zij leiden tot sociale en economische achteruitgang en bijvoorbeeld verslechtering van de digitale infrastructuur op het eiland. Rhuggenaath: ,,Wij hebben een sociale agenda opgesteld met projecten en Nederland ervan kunnen overtuigen dat daarin juist geïnvesteerd moet worden. Het is een programma dat gericht is op gezinnen en buurten.”
Maar het moet wel nu gebeuren. Het is tijd voor actie. Rhuggenaath pleit ervoor om gezamenlijk de schouders te zetten onder de Groeistrategie en de projecten die daaruit voortkomen. ,,We hebben het er lang over gehad. De strategie en de deadlines zijn ambitieus, dat is waar. Maar nu is het moment om uit te voeren. Het gaat om grote veranderingen.”
De premier is ervan overtuigd dat de ingeslagen weg de juiste is en dat de hele bevolking daarvan uiteindelijk zal profiteren. ,,Als iedereen meewerkt en niet alleen de overheid, maar ook de particuliere sector investeert, dan zal de economie weer groeien. Dan worden wij minder afhankelijk van ander eilanden en staan we sterker. Dan kunnen we met meer zelfvertrouwen ons ware gezicht laten zien.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).