Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten de financiering van het Caribisch onderzoeksprogramma voort te zetten met tien miljoen euro.

enquetesite2Hiermee kan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het Caribenprogramma de komende vijf jaar verder uitbouwen. Daarvoor gaat NWO eerst een kennisagenda ontwikkelen, zo meldt de website van NWO. In deze kennisagenda moeten de prioriteiten van de eilanden zelf aan bod komen, in verbinding met de Unesco-prioriteiten voor Small Island Development States (Sids) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Sinds 2012 voert NWO in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW een onderzoeksprogramma uit dat speciaal gericht is op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met deze enquête wil het onderzoekscentrum de meningen horen van mensen en instellingen gevestigd op een van de zes eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. Hiervoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eilanden met een verschillende staatsrechtelijke status. Deelnemers aan de enquête kunnen op persoonlijke titel of namens een organisatie antwoord geven op de vraag welke onderwerpen met betrekking tot onderzoek en kennisontwikkeling in de Nederlandse Cariben de meeste aandacht verdienen. De enquête kan tot 15 september 2019 worden ingevuld. De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld. Mede op basis van de kennis en ervaringen uit het eerste onderzoeksprogramma en de inventarisatie van lopende kennisprojecten zal dit resulteren in een kennisagenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De enquête is te vinden op onderstaande website.
www.caribbeanresearch.nl


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.