Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Nederland trekt 4,4 miljoen euro uit voor de politiekorpsen van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

kpc Dat liet de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gisteren weten tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) met de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
De 4,4 miljoen gaat onder meer naar beter politieonderwijs voor het opleiden van politiepersoneel van Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Caribisch Nederland en de kustwacht. De regionale slagkracht van de politiekorpsen binnen het Koninkrijk is de afgelopen jaren fors verbeterd door verbetering van de kwaliteit en expertise in de landen. Drie jaar geleden zijn hiertoe de eerste stappen gezet en in relatief kort tijdsbestek is veel vooruitgang geboekt. Met dit extra geld wordt deze ontwikkeling voortgezet, aldus Grapperhaus.
Het gaat om een cofinanciering waarbij de landen zelf voorzien in de kosten van reis en verblijf. De aangeboden opleidingen zijn dezelfde als in Nederland, maar worden waar nodig vertaald naar de lokale context. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid sprak zijn collega’s hierover tijdens het tweejaarlijks JVO, dat deze keer op Sint Maarten plaatsvond.
,,Het is goed dat de ingezette ambitie tot betere samenwerking wordt voortgezet. Mijn beide korpschefs, die van Caribisch Nederland en die van de Nederlandse politie, en ik steunen dit traject met raad en daad”, zo gaf Grapperhaus te kennen. ,,Voor dit gebied en voor het Koninkrijk is het van belang dat we samenwerken aan een betere politie. Niemand van ons kan het alleen opnemen tegen de criminelen die onze burgers en samenleving bedreigen.”
Tijdens het JVO stemden de vier ministers ook in met de benoeming van Helmoed Wierda als teamchef Recherche Samenwerkingsteam (RST) van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Caribisch Nederland en Nederland. De benoeming gaat in per 1 december 2019.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).