Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Project Logeergastenbelasting (LGB), uitgevoerd door de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een steentje bijgedragen aan het verhogen van de belastingcompliance.

vakantieDat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de SBAB. In 2016 waren de belastingopbrengsten ruim 14 miljoen gulden, in 2017 15,7 miljoen gulden en in 2018 15,9 miljoen gulden.
,,De LGB bestond tot en met 2015. Vanaf 2016 wordt een omzetbelastingtarief van 7 procent geheven op kortdurende verhuur van woningen. De cijfers van de belastingopbrengsten in deze branche zijn gestegen. Dit ongeacht dat 2018 een zwaar jaar was voor de economie van Curaçao”, aldus SBAB.
Uitgelegd wordt dat naar aan leiding van de dalende inkomsten van het Curaçao Tourism Development Bureau (CTDB) als gevolg van de verschuiving van het verblijf van toeristen in hotels naar andere verblijfsaccommodaties, de CTDB in 2016 aan de SBAB de opdracht gegeven heeft om verhuurders van woningen, kamers en appartementen voor korte duur op te sporen en aan te manen om openstaande schulden en aangiften alsnog te (vol)doen. Ook moest SBAB controleren in het kader van de logeergastenbelasting (tot en met 2015) en omzetbelasting (vanaf 2016). SBAB: ,,Het primaire doel van dit project is om de belastingopbrengsten te verhogen voor de CTDF en vervolgens voor de economie van Curaçao. Het secundaire doel van het CTDF-project is om concurrentievervalsing te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat de verhuurders van verblijfsaccommodaties, door het niet afdragen van omzetbelasting, overige belastingen en sociale premies aantrekkelijkere tarieven dan hotels kunnen bieden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).