Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Uit een evaluatie van het ministerie van Onderwijs bij 181 universiteiten, verspreid over 15 landen in het Caribisch gebied en de regio, is gebleken dat slechts 20 procent voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

universiteitenDat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De bewindsvrouw heeft eerder aangekondigd dat haar ministerie werkt aan een nieuw beleid voor wat betreft de financiering van opleidingen. Belangrijk in dit traject is dat studenten een opleidingsinstituut kiezen die opleidingen van hoogwaardige kwaliteit aanbieden.
Om de universiteiten in kaart te brengen die opleidingen van goede kwaliteit aanbieden, heeft de beleidsafdeling van OWCS samen met verschillende experts een evaluatie gedaan van de verschillende universiteiten in de regio waar Curaçaose studenten momenteel studeren. De evaluatie werd verricht op basis van kwaliteitscriteria die in algemene zin toepasselijk is bij de evaluatie van universiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ranking, rankingscore, studiekosten ten opzichte van de kwaliteit, studiekosten ten opzichte van de inkomsten die een diploma oplevert; huisvesting voor studenten en toelatingsvereisten.
In totaal zijn 181 opleidingsinstituten in de evaluatie opgenomen. Uit deze evaluatie is gebleken dat 20 procent van deze instituten een goede ‘ranking’ heeft; hetgeen een bewijs is van een goede of acceptabele kwaliteit. Bij 80 procent van de instituten is er volgens de ranking echter geen sprake van een hoge opleidingskwaliteit. Dit betekent dat de kwaliteit bij 80 procent van de universiteiten niet gegarandeerd kan worden, hetgeen de nodige risico’s met zich meebrengt, aldus de minister.
Tijdens de evaluatie is verder ook vastgesteld dat een meerderheid van de studenten uit Curaçao die in de regio studeren, in de Verenigde Staten studeert en dat studenten tot en met het aankomende schooljaar zelf het opleidingsinstituut hebben uitgekozen waar zij in het buitenland met financiering van Stichting Studiefinanciering Curaçao hun vervolgopleiding wilden voortzetten. Verder is gebleken dat Curaçaose studenten die in de regio studeren, dit bij 181 opleidingsinstituten in 15 landen in het Caribisch gebied en de regio doen.
Naast bovengenoemde evaluatie heeft OWCS ook andere universiteiten geëvalueerd, die wel voldoen aan de gestelde eisen en zijn aanbevelingen gedaan voor wat betreft de universiteitskeuze in de Verenigde Staten. Deze lijst met in totaal 17 aanbevelingen is op de website van de regering te vinden.
www.gobiernu.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).