Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De algemene indruk van de geïnteresseerde partijen van de petroleuminstallaties van de Isla, de mogelijkheid om zaken te doen en de kwaliteit van de aanwezige arbeidskrachten is positief. Toch is het aantal belangstellende partijen om de exploitatie over te nemen laag.

islaDit kregen de werknemers van Refineria Isla gisteren te horen tijdens twee informatiesessies georganiseerd door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en de Project Management Organization (PMO), die speciaal is opgericht in verband met de zoektocht naar een nieuwe operator over minder dan zes maanden.
Uit de reacties tot nu toe valt op te maken dat de eerste drie jaar van IMO 2020 (International Maritime Organization) de hoofreden vormt om de exploitatie over te nemen. Dat betreft de toegestane brandstof voor emissiereductie bij zeeschepen. Isla is in staat stookolie te produceren die aan de nieuwe norm voldoet.
Voor het overige is er geen interesse om bij de overname direct al miljarden te investeren om daarmee de installaties te upgraden. Aldus de RdK/PMO-presentatie. De investeringen die nodig zijn om de Isla op lange termijn operationeel te houden vergen haalbaarheidsstudies door de operator.
Wel is er meer belangstelling voor de exploitatie van de terminal bij Bullenbaai. ,,Echter, hier werken ongeveer 50 personen”, waarmee RdK wil aangeven dat het qua werkgelegenheid slechts een fractie is van de circa 1.000 werknemers op het terrein van de raffinaderij. Partijen krijgen te horen dat Isla, Bullenbaai en CRU een totaalpakket betreft dat wordt aangeboden.
Tot nu toe zijn er twee bezoeken van kandidaat-operators geweest. Met de codenaam ‘Klara’ en de codenaam ‘Fiona’. De komende weken worden meer bezoeken verwacht. Er zijn tien zogeheten ‘process letters’ uitgegeven ter begeleiding van het uitbrengen van een ‘non-binding proposal’.
Gerekend wordt op ongeveer vijf ‘vrijblijvende aanbiedingen’ die dan uiterlijk 15 juli - over ruim een week - binnen moeten zijn. Eind juli of begin augustus vindt dan de selectie plaats en de ondertekening van de Letters of Intent (LOI), waarna eind september de ‘binding proposals’ binnen moeten zijn.
Eind september en anders begin oktober wordt de voorkeurskandidaat gekozen, gevolgd door de onderhandelingen in oktober en november, zodat in november of mogelijk eerder een contract getekend kan worden.
RdK/PMO richten zich op drie mogelijke modellen van een partnership: een leasecontract (vergelijkbaar met PdVSA); een joint venture tussen RdK en een partij; of verkoop van de olie-installaties terwijl de gronden bezit blijven van het Land Curaçao.
Wil RdK zélf de exploitatie overnemen - ‘tolling’ - dan is een grote hoeveelheid startkapitaal vereist: minimaal 500 miljoen dollar om de levering van ruwe olie te kunnen garanderen. Verder is werkkapitaal nodig en personeel. Hoewel dit laatste beschikbaar is zijn de bedragen te groot voor de overheids-nv RdK en de Curaçaose overheid, die zelf al kampt met financiële tekorten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.