Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politur is niet in staat is om invulling te geven aan alle haar toegeschreven taken. De belangrijkste reden is onderbezetting.

politur Dat wordt door de organisatie bevestigd en staat in een nu pas gepubliceerd rapport van augustus 2018 van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR). ,,Het uitgangspunt was dat politieambtenaren zouden worden ingezet, maar het korps kampt zelf met een personeelstekort, waardoor minder politieambtenaren werden belast met de politur-werkzaamheden”, zo wordt nader verklaard. Hugo Clarinda van de Curaçao Tourist Board (CTB) bevestigt dat de situatie nog status quo is.
Politur staat voor ‘Polis di Turismo’, oftewel politie ten behoeve van het toerisme. Het voornaamste doel van deze eenheid is om politietaken uit te oefenen met het oog op de bescherming van de toeristische sector. Politur is een zelfstandige stichting die aangestuurd wordt door een eigen bestuur waarin ook een vertegenwoordiger zit van het Korps Politie Curaçao (KPC).
,,De taken van Politur zijn de handhaving van de rechtsorde in de toeristische sector en het verlenen van hulp aan bezoekers van Curaçao, door middel van onder meer preventieve zorg waardoor toeristen zich op verantwoorde wijze en zo harmonieus mogelijk in de gewenste ruimtelijke omgeving kunnen bewegen. Politur verricht werkzaamheden op het gebied van ordehandhaving, noodhulpverlening en preventie. Deze werkzaamheden worden in het bijzonder uitgevoerd ten behoeve van de toeristische sector”, zo wordt nader in het rapport uitgelegd.
Uit het rapport blijkt dat Politur in ieder geval niet voldoende preventief kan optreden vanwege onderbezetting. In beginsel wordt als gevolg van tekort aan personele capaciteit slechts gepatrouilleerd en in voorkomende gevallen assistentie en nazorg verleend. RvR: ,,Volgens de plannen zouden 35 politieambtenaren bij de Politur werkzaam moeten zijn maar ten tijde van het onderzoek waren er 18 politieambtenaren werkzaam. Het besluit is genomen om de beschikbare politieambtenaren terug te roepen met uitzondering van drie politieambtenaren waaronder de leidinggevende, aldus respondenten. De bedoeling is om de Stichting Materieel Beheer Politur zelf in de personele behoefte te laten voorzien. Vanwege de onderbezetting van Politur zijn er contracten met particuliere beveiligingsbedrijven aangegaan om te patrouilleren op de afgelegen toeristische plekken. Deze bedrijven lichten Politur in wanneer zij een incident constateren. Clarinda bevestigt dat ook deze situatie - bijna een jaar na het onderzoek van de RvR - tot nog toe onveranderd is gebleven. ,,Politur bestaat nog steeds uit alleen politieagenten”, zo stelt hij. Clarinda vervolgt: ,,Er is wel een proces gaande en als alles volgens plan verloopt, kunnen trainingen in augustus gegeven worden. Op dit moment werken er 14 politieagenten en het idee is om tien buitengewoon agenten van politie eraan toe te voegen.” Volgens de Stichting Materieel Beheer Politur heeft het personeelstekort tot gevolg dat Politur reactief handelt, aldus de RvR.
Verder constateert de Raad dat de Stichting Materieel Beheer Politur niet beschikt over geformaliseerde samenwerkingsovereenkomsten met de private sector of publieke sector op Curaçao. Zowel de Stichting Materieel Beheer Politur als CTB geeft aan dat de onderlinge samenwerking goed is. De samenwerking met het KPC was bij het oprichten van de Politur goed, maar was ten tijde van het onderzoek afgenomen. De Raad constateert net als bij andere organisaties dat er een groot verschil bestaat tussen de plannen en de werkelijke situatie. ,,De plannen worden opgesteld en vastgesteld zonder voldoende rekening te houden met een realistische implementatie daarvan. Ten tijde van het onderzoek was de Stichting Materieel Beheer Politur bezig met de ‘reorganisatie’ van de Politur. De Raad hoopt vanuit de justitiële verantwoordelijkheid dat er een realistisch plan wordt vastgesteld en daadwerkelijk uitgevoerd”, zo vervolgt de RvR.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.