Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de financiering van 200 miljoen gulden voor het nieuwe ziekenhuis neemt het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) met 85 miljoen het grootste deel voor haar rekening.

HNOStichting Vidanova Pensioen Fonds doet mee met een bedrag van 40 miljoen, terwijl Fatum Life (Guardian) 20 miljoen heeft ingebracht. Zo blijkt uit informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt.
Foundation Pension Fund Isla Curaçao participeert in het consortium voor een bedrag van 15 miljoen; Vidanova Life Insurance voor 10 miljoen en Stichting Pensioenfonds Smeets Trust voor 5 miljoen.
De twee banken die meedoen brengen ieder 12,5 miljoen in; het betreft RBC Royal Bank (Curaçao) en Vidanova Bank. Laatstgenoemde is de arrangeur alsmede de ‘adminstrative, security and paying agent’.
De 200 miljoen wordt geleend aan HNO Vastgoed en Beheer alsmede aan HNO Transitie en Exploitatie. Hiervan heeft 175 miljoen in principe een looptijd van maximaal 30 jaar, terwijl 25 miljoen geldt als een ‘overdraft facility’ met een termijn van twaalf maanden. Dit laatste is bedoeld als werkkapitaal.
In het eerste halfjaar van 2020 betaalt HNO over die 175 miljoen alleen rente, waarna vanaf 30 juni begonnen wordt met aflossingen. Er is een rentetarief afgesproken van 5 procent per jaar. Alle financiers ontvangen een ‘closing fee’ van 0,2 procent.
Als zekerheid geldt dat het consortium eerste hypotheekhouder is over alle activa (grond, gebouw en erfpachtrecht). Verder is sprake van verpanding van de vorderingen, de inventaris, voorraad en apparatuur, alsmede de verzekerde rechten en cashtegoeden.
De financiers hebben voorts bedongen direct betaald te (kunnen) worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat zij twee commissarissen mogen aanstellen en dat HNO zorgt voor een voor het consortium acceptabel management.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.