Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In aanloop naar de Rijksministerraad (RMR) van 5 juli, waarbij wordt besloten over een mogelijke aanwijzing voor Curaçao, hebben premier Eugene Rhuggenaath en minister Kenneth Gijsbertha van Financiën gisteren een aantal van de maatregelen bekendgemaakt die uiteindelijk tot gezonde overheidsfinanciën moeten leiden.

persconferentie Rhuggenaath en Gijsbertha 1De bezuinigingen beginnen in eigen huis; binnen het overheidsapparaat, zo liet de minister-president weten. Zo wordt onder andere gekeken hoe de kosten van het personeel kunnen worden verlaagd. In dit kader wordt opnieuw gekeken naar een initiatief dat eerder werd aangekondigd, waarbij personeel van 60 jaar en ouder dat vrijwillig met pensioen wil gaan een pakket wordt aangeboden. ,,Dit verlicht ook onze personeelslasten en biedt tevens de mogelijkheid om bijvoorbeeld jonge professionals te rekruteren”, aldus Rhuggenaath.
De premier stond ook stil bij uitgaven waar vaak kritiek op wordt geleverd, namelijk de kosten voor externe consultants. ,,Uiteraard kan de regering - daar waar we hier zelf niet over beschikken - altijd gebruik maken van de kennis en expertise van buitenaf, maar we willen juist bereiken dat we die experts in huis krijgen, binnen het ambtenarenkorps, om uiteindelijk minder afhankelijk te zijn van consultants van buitenaf en daardoor ook minder kosten maken.”
Waar nu ook op wordt gefocust, zijn de verschillende locaties van de ministeries. Efficiënter is namelijk een aantal van deze ministeries bij elkaar te brengen, aldus de minister-president. Maar waar ook grondig naar moet worden gekeken, zijn subsidies. Rhuggenaath kondigde gisteren de oprichting van een speciaal team aan dat bij alle ministeries in kaart gaat brengen aan welke stichtingen zij subsidie verlenen. ,,Daarna wordt gekeken welke subsidies doorgaan en in welke mate en welke subsidies eventueel moeten worden stopgezet, maar ook waar taken die verschillende stichtingen gemeen hebben, samen kunnen worden gevoegd. Hierdoor maak je minder kosten en kun je tegelijkertijd een betere service aanbieden.”
Maar er dient niet alleen naar de uitgaven gekeken te worden, ook naar de inkomsten. Minister Gijsbertha kondigde eerder al een verhoging aan van de omzetbelasting van 6 naar 9 procent, alsook een verhoging van de accijnstarieven, maar nu wijst Rhuggenaath ook op de mogelijke verhoging van tarieven voor bijvoorbeeld uitgifte van het paspoort. Zoals deze nu wordt uitgegeven, wordt het praktisch door de regering gesubsidieerd, aldus de minister-president. ,,Dat moet worden rechtgetrokken en daar zal ook de wet op moeten worden aangepast.” De aanpassingen zijn noodzakelijk, benadrukte de premier. ,,Anders verergert de situatie en zal de economie en mogelijk zelfs onze gulden in gevaar komen en zullen er uiteindelijk drastischere maatregelen moeten worden getroffen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).