Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Den Haag - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseerde onlangs een bijeenkomst met de titel ‘Expanding scientific research in the Dutch Caribbean’.

onderzoekBijna honderd geïnteresseerden kwamen in Den Haag bij elkaar om geïnformeerd te worden over de nieuwe NWO-subsidiemogelijkheden en het vervolg van het NWO Caribenprogramma. De educatieve stichting WeConnect ondersteunde NWO bij de organisatie en presentatie van de middag.
De zaal zat vol geïnteresseerde Nederlandse en Caribische wetenschappers, sommigen al met ervaringsonderzoek op de eilanden of vanuit Nederland betreffende de eilanden. Andere jonge onderzoekers bleken op zoek naar kansen om hun promotieonderzoek te doen. Een Arubaanse masterstudent, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, wilde bijvoorbeeld heel graag de economie van Aruba analyseren, op grond van betrouwbare data. De vraag rees al snel waar deze hoogopgeleide eilandskinderen terecht zouden kunnen op de eilanden.
Het onderzoek beslaat een brede scoop, variërend van de migratie van zeeschildpadden in het Caribisch gebied, de afwezigheid van vaders in Caribische gezinnen of natuurbehoud op de eilanden. Sociaal psycholoog Stacey Mac Donald, als PhD-kandidaat verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITVL), is geboren en opgegroeid op Curaçao. Met haar presentatie ‘Less talk, more action, multiple hats’ riep ze op tot onderzoek dat vooral aansluit bij de praktijk.
Het Cariben-team van NWO bestaande uit programmamanagers Josef Stuefer, Niels van den Berg en Arnold Lubbers, gaf toelichting op de verruimde regels die het nu voor kennisinstellingen op de eilanden mogelijk maken onderzoeksvoorstellen bij NWO in te dienen. De rector van de University van Aruba, Glenn Thodé, wees in zijn videoboodschap op het belang om als eilanden initiatief te tonen om ook in de ‘driver’s seat’ te komen bij de aanvragen. Vanuit Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Eustatius werd de bijeenkomst via een livestream gevolgd.
Het NWO-team bezoekt met WeConnect eind oktober Aruba en Curaçao en zal daar, in samenwerking met de University of Curaçao (UoC) en de University of Aruba (UA), soortgelijke informatiesessies organiseren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).