Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Wet integriteit (kandidaat-)ministers wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren in de Staten bekendgemaakt.

rhuggemaathVoor de evaluatie wordt een commissie opgericht, die op korte termijn de Wet integriteit (kandidaat-)ministers, beter bekend als de screeningswet gaat bestuderen en vervolgens advies uitbrengt en aanbevelingen doet aan de Raad van Ministers. Ook zal de commissie kijken naar de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Hiervoor worden de ervaringen van onder anderen voormalige formateurs, ministers-presidenten, Raad van Ministers en Staten en andere personen waarvan de commissie het noodzakelijk acht, meegewogen.
Sinds het aftreden van voormalig minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling omdat hij de screeningswet zou hebben overtreden, is de vraag meermaals aan bod gekomen of de screeningswet niet moet worden aangepast. Ook de Raad van Ministers heeft zich over deze vraag gebogen en heeft - zo blijkt nu - op 13 juni besloten een evaluatiecommissie in het leven te roepen die zich met dit vraagstuk gaat bezighouden. ,,Ik kan bevestigen dat wij ook van oordeel zijn dat het tijd is om deze wet te evalueren en we hebben dan ook de nodige stappen in die richting genomen”, aldus de premier. Een kopie van dit landsbesluit is naar de Statenvoorzitter gestuurd. De commissie moet uiterlijk twee maanden na de ondertekening van het landsbesluit haar bevindingen aan de Raad van Ministers rapporteren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).