PAC plaatst nieuwe parkeermeters
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Downtown Management Organization (DMO) is niet betrokken bij de vervanging van parkeermeters door Parking Authority Curaçao (PAC). Het is ook geen oplossing voor het probleem. ,,Het parkeerbeleid werkt niet”, zegt DMO-voorzitter Kevin Jonckheer.

parkeermeter2Parking Authority Curaçao (PAC) vervangt twaalf parkeermeters in Punda en Otrobanda. De nieuwe meters zijn uitgerust met moderne technologie, maar gebruikers moeten nog als vanouds met muntgeld betalen. ,,Met een app via de telefoon betalen is nog niet mogelijk op Curaçao”, zegt PAC-directeur Enrique Ribeiro. ,,Maar de nieuwe meters zijn wel gebruiksvriendelijker. We kunnen een betere service geven.” Het is de bedoeling dat op den duur meer oude meters worden vervangen door de moderne variant. Maar de overeenkomst van PAC met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) loopt op 31 januari 2020 af. ,,De toekomst is onzeker, daarom wachten we even af”, zegt Ribeiro. Het verbaast de PAC-directeur niet dat DMO niet op de hoogte is van de installatie van nieuwe parkeerautomaten. ,,Waarom? Het is niets bijzonders.”
Maar DMO-voorzitter Jonckheer ziet dat toch anders. ,,Wij worden stelselmatig genegeerd door zowel PAC als VVRP.” Jonckheer heeft geen idee waarom. DMO heeft het parkeerprobleem in de binnenstad al eerder aangekaart en tijdens een presentatie op 27 mei voor het ministerie nog eens uiteengezet hoe de binnenstad zou kunnen profiteren van een moderner parkeerbeleid. Volgens DMO blijkt uit een rapport van de Rekenkamer van 2018 dat PAC sinds 2010 jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen gulden int aan parkeergelden. ,,Geld dat niet werd geïnvesteerd in de binnenstad en ook niet werd afgedragen aan de overheid.” Daarom zou de overheid een deel van Willemstad moeten aanwijzen als ‘Parking Benefit District’: een specifiek gebied waarin de inkomsten aan parkeergelden terug worden geïnvesteerd voor allerlei verbeteringen. Het collecteren van het parkeergeld zou moeten worden ondergebracht bij DMO en de overheid zou moeten worden belast met het uitschrijven en innen van boetes. Dat gebeurt in de vorm van een public-private-partnership tussen de twee bedrijfsverenigingen van Punda (DMO) en Otrobanda (SKO) en VVRP.
,,Het is niet ons primaire doel om de taken van de parkeerautoriteit over te nemen”, zegt Jonckheer. ,,Maar we willen een oplossing. Het huidige agressieve beleid met wielklemmen werkt averechts en zorgt ervoor dat er nog minder mensen naar de stad komen. De parkeergelden zouden we kunnen besteden aan bijvoorbeeld onderhoud van trottoirs, schoonmaak van de straten en verzorging van bomen en planten.”
Dat een groot deel van de parkeerplaatsen niet beschikbaar is voor bezoekers, maar gereserveerd voor overheidspersoneel en houders van een langetermijnlidmaatschap, is DMO een doorn in het oog. Op basis van een onderzoek van VVRP van november 2016 berekent de organisatie dat ‘83 procent van de parkeerplaatsen in het hart van het stadscentrum is geblokkeerd’. Bij het ministerie zou men van mening zijn dat het parkeerprobleem niet de belangrijkste oorzaak is van de negatieve spiraal waarin het stadscentrum zich bevindt met steeds meer leegstand van winkelruimtes.
Het is deze krant niet gelukt om een reactie te krijgen van VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).