Premiers tijdens tripartiet overleg: Samen staan we sterk

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na afloop van het tripartiete overleg tussen de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dat dit keer op Curaçao plaatsvond, waren de premiers het gisteren met elkaar eens: de eilanden moeten meer op elkaar gaan steunen en samenwerken om uitdagingen waar ze alle drie mee kampen, het hoofd te bieden.

premiersNa de besprekingen werd de pers uitgebreid geïnformeerd over de thema’s die tijdens het overleg aan bod zijn gekomen, waaronder het financieel toezicht vanuit Nederland, maar voorop de crisis in Venezuela met als gevolg de toenemende migratiestroom naar de eilanden.
De crisis in het Zuid-Amerikaanse land is voor zowel Aruba als Curaçao een groeiend probleem. ,,Bij mijn aantreden gingen we ervan uit dat de overheidsfinanciën de grootste crisis zou zijn, achteraf blijkt dit Venezuela te zijn”, aldus de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes. ,,We leven uiteraard mee met onze buren; de meesten van ons hebben daar wel kennissen of familie wonen. Maar we moeten op de eerste plaats voor onze eigen mensen zorgen”, zo voerde de Arubaanse premier aan voor de reden waarom Aruba de grens met Venezuela gesloten houdt. ,,Dat moeten we zelf gaan doen, want als wij het niet doen, doet niemand het voor ons.”
Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland heeft de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath geprobeerd zijn collega’s in Nederland uit te leggen wat de drastische gevolgen van de Venezolaanse crisis voor Curaçao zijn. In Washington werd tijdens een eerdere reis van Rhuggenaath veel begrip getoond voor de situatie waar de eilanden als gevolg van de crisis in Venezuela mee kampen, zo liet de premier weten, maar in Nederland lijkt dit niet altijd het geval.
Rhuggenaath benadrukte dat er vanuit Nederland geen 23,8 miljoen euro komt voor de eilanden als hulp bij de migratieproblematiek vanuit Venezuela, zoals in de voorjaarsnota 2019 werd aangekondigd. ,,Het is belangrijk die nuance te leggen”, aldus de minister-president. ,,Het gaat om bijstand waar Curaçao en Aruba eerder om hebben gevraagd. Die levert Nederland, onder andere in de vorm van technische bijstand. We hebben ook gevraagd om versterking van toezicht aan de kust. Ook daar wordt bij geholpen. Maar het is niet zo dat Nederland nu geld gaat sturen voor de vluchtelingenproblematiek. We zijn nu overigens in gesprek met Nederland over slechts een fractie van die 23,8 miljoen.” Wever-Croes voegde daar aan toe: ,,Het is inderdaad belangrijk te benadrukken dat het niet zo is dat er plotseling een grote som geld onze kant op komt. Nederland levert bijstand zoals het al deed, conform ons verzoek, het enige verschil is dat Nederland er nu een prijskaartje aan heeft gehangen. Ik wil niet ondankbaar overkomen, want dat ben ik zeker niet. We zijn dankbaar voor de hulp bij de migratieproblematiek waar we mee geconfronteerd worden.”
Naast de technische bijstand vanuit Nederland, moeten de eilanden meer op elkaar gaan steunen om de migratieproblematiek maar ook andere gevolgen van de crisis in Venezuela aan te pakken. ,,We zijn misschien verschillende landen, autonome landen, maar we kampen met dezelfde uitdagingen en samen moeten we het aanpakken”, aldus Wever-Croes. De Sint Maartense minister-president Leona Marlin-Romeo vulde aan met: ,,Er is kracht in aantallen. Samen staan we sterk en kunnen we de uitdagingen aan. We moeten voor elkaar zorgen. We are our brother’s keeper.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).