Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de Landsverordening belastingmaatregelen komt er óók verandering in de aanpak van de onroerendezaakbelasting (ozb). Vooral nog voor de fiscus onbekende objecten worden aangepakt.

ozbDe ozb-verordening trad per 1 januari 2014 in werking. In dat verband is de overheid al een aantal jaar bezig met het opschonen en waarderen van de diverse onroerende zaken op Curaçao. Hierbij is gebleken dat een groot aantal objecten niet bekend zijn bij de Inspectie der Belastingen.
Een ruwe schatting gaat uit van ongeveer 16.000 objecten. ,,Degene die op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening het genot krachtens het recht van eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak en die de afgelopen vijf jaar geen aanslag ozb heeft ontvangen, is gehouden binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze landsverordening aangifte te doen.”
Ingeval meerdere personen het genot van eigendom, bezit of beperkt recht hebben van de onroerende zaak kan een van hen als vertegenwoordiger aangifte doen. Degene die dat doet zal voor het verleden geen boete opgelegd krijgen en een flexibele betalingsregeling kunnen afsluiten, aangezien het waarschijnlijk gaat om een aantal jaren.
Degenen die niet voldoen aan hun aangifteplicht en ook toekomstige veranderingen niet aangeven zullen een boete van 100 procent krijgen en dienen de verschuldigde belasting binnen drie maanden na datum van de aanslag te voldoen.
Uitgaande van ongeveer 16.000 onbekende objecten en een aantal dat waarschijnlijk een waardeverandering heeft ondergaan, kan gezien het inkeervoordeel (boete en betalingsregeling) op basis van een ruwe schatting worden geraamd dat deze maatregel ongeveer 2,25 miljoen zal opleveren in 2019.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).