Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Over een aanwijzing voor Curaçao is gisteren in de Rijksministerraad (RMR) geen beslissing genomen. In plaats daarvan is premier Eugene Rhuggenaath - die persoonlijk voor meer ruimte voor Curaçao heeft gepleit - drie weken de tijd geboden om concrete afspraken met Nederland te maken.

delegatieMaar uitstel is geen afstel; het onderwerp aanwijzing staat op 5 juli alsnog op de agenda van de RMR, want één ding staat vast: de overheidsfinanciën moeten op orde.
Curaçao en Nederland hebben gisteren afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen, zo wordt in een officiële gezamenlijke verklaring van de Curaçaose en Nederlandse regering aangegeven. ,,Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling, die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en het overheidsapparaat.” De verklaring vervolgt: ,,De landen realiseren zich dat dit tijd vraagt en ook dat dit zonder ondersteuning moeilijk realiseerbaar is. Juist daarom wil de Nederlandse regering een concreet handelingsperspectief bieden, dat Curaçao ondersteunt bij het realiseren van de ambities uit de Groeistrategie van het kabinet-Rhuggenaath. Deze overeenkomst zal per 5 juli aanstaande gereed zijn. De ondersteuning wordt direct verbonden met het tempo dat Curaçao zal zetten op het implementeren van de benodigde hervormingen. Het College financieel toezicht (Cft) heeft geadviseerd tot een aanwijzing. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats in de Rijksministerraad van 5 juli aanstaande.”
Belangrijk in het proces waarbij uiteindelijk is besloten het definitieve besluit van de RMR over een eventuele aanwijzing voorlopig aan te houden, was volgens Rhuggenaath het overleg met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, waarin Curaçao zijn standpunt naar voren bracht. ,,Dit resulteerde in een persoonlijke uitnodiging van meneer Knops aan de delegatie, voor een bezoek aan Nederland, om zodoende een persoonlijk gesprek te kunnen voeren”, aldus de premier.
Het is nu van groot belang dat in de komende periode met toewijding en volharding verder wordt ingezet op de ingeslagen weg, uitgaande van de Groeistrategie. Zo gaf Rhuggenaath na afloop van de RMR tijdens een buitengewone persconferentie - via digitale media - tegenover de pers te kennen. De Curaçaose minister-president werd vergezeld door de ministers Suzy Camelia-Römer (PIN) en Kenneth Gijsbertha (MAN) en de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Anthony Begina. ,,Belangrijk is dat samen met Nederland, nog voor de volgende vergadering van de Rijksministerraad op 5 juli aanstaande, goed gebruik wordt gemaakt van de komende periode, om zo te komen tot een overeenkomst met daarin concrete afspraken hoe structureel en met hulp van Nederland de te nemen veranderingen kunnen worden toegepast.” Minister Gijsbertha van Financiën gaf een kort overzicht van de stappen die de Curaçaose regering moet nemen voor de nodige aanpassingen. Daarvan zijn verschillende al genomen, zo gaf hij aan.
Minister Suzy Camelia-Römer ging in op de inhoud en de consequenties van het gisteren genomen besluit, zowel op juridisch gebied als wat betreft de stappen die de Curaçaose regering nu moet nemen. Zij legde de nadruk nogmaals op de visie van de Curaçaose regering dat Curaçao de noodzaak van een aanwijzing niet ziet. ,,De Curaçaose regering heeft helder naar voren gebracht dat het pakket van een samenwerkingsakkoord voor uitvoering van de Groeistrategie, niet samengaat met een aanwijzing zoals Nederland voorstelt. Daarvan uitgaand, heeft de Curaçaose regering gesteld dat indien er toch een aanwijzing komt, Curaçao daartegen in beroep zal gaan”, zo herhaalde de bewindsvrouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).