Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath mikt nog altijd op verhoging van het tarief omzetbelasting (OB) met 1 procentpunt per 1 juli aanstaande. Het algemene OB-tarief wordt dan 7 procent.

obDaarvoor is het wetgevingspakket voor advies gestuurd naar en inmiddels terugontvangen van de Raad van Advies (RvA) en van het College financieel toezicht (Cft), zegt Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad.
,,Ook de begrotingswijziging 2019 is zo goed als klaar om naar de Staten te gaan samen met het wetgevingstraject”, aldus de bewindsman. Conform planning zijn deze afgelopen week tijdens de ministerraadvergadering vastgesteld, waarna het proces wordt vervolgd.
Tegelijkertijd kan binnenkort een wetsvoorstel worden verwacht voor de introductie van een ABB (algemene bestedingsbelasting) in plaats van het OB-systeem. Dit laatst heeft onder meer als nadeel dat het schakels kent en dat deze vorm van indirecte belasting accumulatie kent. Overigens had Curaçao ooit een ABB, wat echter werd afgeschaft door toenmalig minister van Economische Zaken Errol Cova (PLKP), die de OB invoerde.
Met het optrekken van het OB-tarief van 6 naar 7 procent kiest de regering voor een minder drastisch pakket aan belastingmaatregelen. In het scenario dat eerder op tafel lag - dat wil zeggen forse verhoging van accijnzen op bier, gedestilleerd en sigaretten en de verhoging van de OB naar 9 procent voor alle categorieën - zou de inflatie aanzienlijk stijgen (1 procentpunt meer tot 3,2 procent) en zou het reële bbp (bruto binnenlands product, ofwel de totale omvang van de economie) met 2,1 procentpunten krimpen.
Gijsbertha geeft aan dat de ministerraad daarop heeft besloten de maatregelen in afgezwakte vorm door te voeren, met een minder drastische verhoging van de OB. Namelijk met 1 procentpunt (in plaats van 2 of zelfs 3 procentpunten): voor de categorieën waarvoor nu 6 procent geldt een verhoging naar 7 procent, en waarvoor nu 7 procent geldt naar 8 procent. Voor de overige categorieën blijft het tarief 9 procent en voor de vrijstelling blijft 0 procent gehandhaafd. Ook de accijnzen op bier en gedestilleerd zullen minder scherp stijgen, maar nog altijd ongeveer een verdubbeling.
In dit ‘minder ingrijpende’ scenario stijgt de inflatie 0,4 procentpunt vergeleken met het baseline-scenario. Voorts zal het reële bbp met 0,9 procent krimpen, een verslechtering van 1,3 procentpunten vergeleken met het baseline-scenario. Ook dan is nog sprake van aantasting van de koopkracht, een negatief effect op de investeringen, nulgroei voor de overheidsconsumptie en lagere importen en de exporten zullen in reële termen licht dalen als gevolg van de hogere inflatie.
Wat het effect is op de belastingopbrengsten is vooralsnog niet bekend. Daar zal zeker aandacht voor zijn in de adviezen van de Raad van Advies en het Cft. Ook over het wetsvoorstel voor de (her)invoering van de ABB is nog weinig publiekelijk bekendgemaakt. Afgelopen week maakte premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in de Staten bekend dat gestreefd wordt naar 1 januari 2020.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.