Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - George Jamaloodin, voormalig minister van Financiën namens de MFK, hoorde het Openbaar Ministerie (OM) gisteren een gevangenisstraf van dertig jaar tegen zich eisen.

F01 JAM tweede dag 4Naast verduistering en valsheid in geschrifte in de zaak Germanium en valsheid in geschrifte in de zaak Passat, wordt Jamaloodin in de zaak Maximus beschuldigd van het medeplegen van de moord op PS-leider Helmin Wiels. In de ogen van het OM is Jamaloodin als medepleger verantwoordelijk voor de door schutter Elvis Kuwas uitgevoerde moord op Helmin Wiels. Hij heeft, zo stelt het OM, aan Burney ‘Nini’ Fonseca de opdracht gegeven om tegen betaling van een grote som geld het slachtoffer om het leven te laten brengen. En Kuwas heeft op meedogenloze wijze een eind gemaakt aan het leven van Wiels en hem daarbij ‘op schokkende en beangstigende wijze uit het leven van de nabestaanden weggerukt’. ,,Jamaloodin heeft samen met anderen het slachtoffer beroofd van zijn recht op leven. Het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten, die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Het handelen van Jamaloodin getuigt van volstrekte minachting van dat recht op leven”, aldus het OM tijdens het requisitoir gisteren.
Jamaloodin en zijn mededaders hebben volgens het Openbaar Ministerie ‘door hun handelen groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de gezins- en familieleden van het slachtoffer’. ,,Bovendien roept een dergelijk gewelddadig optreden in het openbaar en op klaarlichte dag gevoelens op van onveiligheid in de maatschappij. Daarbij geldt als strafverzwarend dat met Helmin Wiels een politicus en volksvertegenwoordiger is vermoord, die - gelet op de verkiezingsuitslag - een significant deel van de bevolking vertegenwoordigde en die leider was van de politieke partij Pueblo Soberano, waardoor binnen Curaçao, maar ook daarbuiten, de rechtsorde zeer ernstig is geschokt.”
De moord op Wiels is ‘de bijl aan de wortel van de democratie’. Daarom dient deze moord zwaarder te wegen dan een enkelvoudige moord die dit politieke karakter niet heeft, zo vindt het OM. ,,Voorts heeft de verdachte in het geheel geen inzicht betoond in het kwalijke van zijn handelen. Hij heeft aantoonbaar geen spijt, geen berouw, geen wroeging, geen enkele morele twijfel gehad deze moord mede te plegen.”
Om de zaak tegen Jamaloodin te onderbouwen, presenteerde het OM gisteren verklaringen van verschillende getuigen en werd wederom stilgestaan bij het SMS-verkeer tussen Jamaloodin en Fonseca, dat eindigde op de dag voor de moord op Wiels. De verdediging van de oud-minister van Financiën voerde gisteren wederom aan dat er een groot gebrek is aan bewijs in de zaak tegen Jamaloodin. Laatstgenoemde liet eerder zelf weten dat de hele zaak berust op een verzameling roddels, gekochte verklaringen en tegenstrijdigheden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).