Premier Rhuggenaath vraagt steun oppositie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een ‘full house’ met nagenoeg alle ministers aanwezig in de Statenzaal verklaarde premier Eugene Rhuggenaath (PAR) dat er simpelweg niet alleen maar sprake kan zijn van ‘Kòrta, kòrta, kòrta’ (Snijden, snijden en nog meer snijden) en sprak hij de hoop uit dat de Rijksministerraad (RMR) het voorstel om Curaçao een aanwijzing te geven niet opvolgt.

kortakorta,,De Rijkswet financieel toezicht (Rft) biedt die ruimte”, aldus de regeringsleider. ,,De RMR kan ook leren van de eigen mensen”, zei Rhuggenaath, verwijzend naar uitspraken van oud-minister van Financiën Jeroen Dijselbloem, dat - terugkijkend - de opgedrongen maatregelen destijds vernietigend uitpakten voor de ‘gewone Grieken’. Dat er toen qua hervormingen ‘te veel was gevraagd’ en dat de Europese Unie toen ‘fouten had gemaakt’.
,,We doen een dringend beroep op de RMR niet dezelfde fouten te maken. De RMR kan niet bewust toestaan dat onze bevolking armer wordt als resultaat van de aanwijzing.”
Tegelijkertijd wijst Rhuggenaath op ‘onze eigen verantwoordelijkheid als autonoom land’. ,,Wij moeten doen wat nodig is. Wij regering, wij parlement en het ambtenarenkorps.” De minister-president stelt ook ‘dat we eerlijk moeten zijn’: ,,Er is een gebrek aan vertrouwen. In ons land. In onszelf wellicht. In onze toekomst. Maar het is de taak van dit kabinet om dit terug te krijgen en perspectief te bieden voor deze en toekomstige generaties.”
De zittende regering wil daarbij de ‘sociale agenda’ nadrukkelijker op de voorgrond plaatsen, met ook meer aandacht hiervoor in de Groeistrategie. Wat dat betreft had Rhuggenaath meer gerekend op een samenwerkingsovereenkomst met Nederland, gebaseerd op het convenant van begin dit jaar, ‘in plaats van een aanwijzing’.
,,Een win-win.” Dat is met het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) houdende het geven van een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao op tafel, in de ogen van zijn ministersploeg nu niet het geval. ,,Dit rijmt niet”, stelt de premier die daarom deelname aan het bestuurlijk overleg deze week in Den Haag afzegde. ,,De uitkomst van de RMR staat overigens niet vast. En los daarvan blijft de samenwerking met de diverse landen in het Koninkrijk.”
Richting de Statenleden: ,,Wij vragen de input en steun van het parlement. Het is nu de tijd om de handen ineen te slaan. Hoewel de uitdagingen groot en veel zijn, weten we dat we ze aankunnen. Om dat te kunnen kan er geen coalitie en oppositie zijn. Kan er geen verdeeldheid zijn.”
Aldus premier Rhuggenaath gistermiddag in de Staten over de dreigende aanwijzing van de RMR, die naar verwachting vrijdag een besluit neemt over het ontwerp-KB. En tegen oppositieleider Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK zei Rhuggenaath: ,,Aan Pisas als mijn voorganger (Pisas was begin 2017 premier van een interim-kabinet, red.) zeg ik: ‘U had gelijk. De financiële problemen zijn niet van nu, maar al vanaf 2017.’”
De minister-president kreeg weinig bijval van de oppositiefracties.
Op pagina 11
‘Uitvoering aanwijzing
brengt ‘zware schade’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).