Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Wereldbank heeft interesse getoond om een bezoek af te leggen aan Curaçao.

wereldbank Dat is gebleken tijdens het bezoek van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) afgelopen week aan Washington, samen met de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP).
,,Er is gesproken over de steun die de bank kan geven met betrekking tot het investeringsklimaat en bij investeringsprojecten. De Wereldbank heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bezoek aan Curaçao”, zo staat in een reisverslag van de premier.
Bij het departement van Financiën en de Office of Foreign Assets Control (Ofac) is een vergadering geweest waar nadere uitleg is gegeven over de Curaçaose situatie. ,,Er zijn wat aanpassingen aangebracht die gunstig zijn voor de Curaçaose olieraffinaderij. Ook het onderwerp van ‘correspondent banking’ is aan de orde geweest”, aldus de premier. Ofac is de financiële inlichtingen- en handhavingsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat economische sancties en handelssancties beheert en handhaaft. Ofac heeft de regering van Curaçao onlangs een speciale ‘license’ verstrekt ten behoeve van overheids-nv’s Refineria di Kòrsou (RdK), Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Curoil. Deze licentie was gebaseerd op het verzoek van medio april om vrijwaring in verband met de VS-sancties tegen Venezuela, die ook PdVSA treft.
Een ander doel van het bezoek van Rhuggenaath aan Washington was om de mogelijkheden te onderzoeken voor investeerders en economische samenwerking. Daarvoor is een bezoek afgelegd aan de Amerikaanse Kamer van Koophandel (US Chamber of Commerce), die ook actief is in de Latijns-Amerikaanse regio.
De premiers zijn ook op bezoek geweest bij de Special Envoy voor Venezuela. Deze organisatie adviseert de regering van de Verenigde Staten (VS), het ministerie van Buitenlandse Zaken (State Department) en de veiligheidsraad over de situatie in Venezuela en de effecten in de regio. Daar heeft Rhuggenaath de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de laatste ontwikkelingen en de impact die de situatie in Venezuela heeft op Curaçao, op het gebied van migratie, maar ook de raffinaderij en de economie in het algemeen. ,,De premier heeft zijn waardering uitgesproken over de Amerikaanse aandacht voor de regio en onze eilanden. Ook heeft hij de urgentie aangegeven voor het vinden van een nieuwe operator voor de raffinaderij”, aldus een reisverslag. Deze aspecten zijn ook besproken met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).
Tot slot is de premier bij het Amerikaanse congres geweest op Capitol Hill waar gesproken is met vertegenwoordigers van de staat New York en de US Virgin Islands over ontwikkelingen en mogelijkheden op Curaçao en Aruba.
,,Het bezoek vond op een goed moment plaats, waarbij op hoog niveau gesproken is en waarbij de nadruk is gelegd op de strategische positie van de eilanden en de goede verstandhouding die Curaçao en Aruba willen behouden met de Verenigde Staten”, aldus het reisverslag tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.