Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De geplande weg van de Megapier naar de Pater Euwensweg zal er komen en het is geen optie om tijdelijk een alternatieve route te maken tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Marriott Hotel.

megapier Dit stelt het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De plannen zijn besproken met (buurt)organisaties die zich bekommeren om het Rifgebied. Vanaf 15 mei zal de weg die vanaf de rotonde vóór het Curaçao Medical Center (CMC), loopt langs de SVB en het mangrovebos, afgesloten worden. Dit houdt verband met de eerdaags te beginnen bouw van het Courtyard Marriott.
,,Er is in de laatste vergadering met (buurt)organisaties gesproken over een alternatieve tijdelijke route tussen de SVB en het terrein van Courtyard Marriott, in afwachting van een permanente weg tussen de Megapier en de Pater Euwensweg. Deze permanente weg is onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van het Rif van het ministerie van VVRP. Uit de laatste vergadering is echter gebleken dat deze alternatieve route tussen SVB en Courtyard Marriott geen optie is omdat er te weinig ruimte is tussen de twee terreinen. VVRP onderzoekt nu wat de beste manier is om het verkeer dusdanig om te leiden dat er geen verkeersopstoppingen ontstaan”, aldus VVRP
Uitgelegd wordt dat het ontwikkelingsprogramma voor het Rifgebied op dit moment nader uitgewerkt wordt. Het plan vormt onderdeel van de groeistrategie voor Curaçao. Het ontwikkelingsprogramma duurt ongeveer drie jaar en het is de bedoeling om eind deze maand te beginnen met voorbereidende werkzaamheden. Het programma houdt onder andere een schoonmaak in van het nu sterk vervuilde mangrovegebied en het aanbrengen van een persleiding en gemaal waardoor de stank en de muggen daar weggenomen zullen worden. Er zal een weg gemaakt worden tussen de Megapier en de Pater Eeuwensweg om zo het dagelijkse verkeer te faciliteren zoals is besloten in de ministerraad op 17 oktober 2018.
,,Het Rifgebied zal enorme voordelen hebben bij deze ontwikkelingen, zowel op economisch als op toeristisch gebied. Er komen nieuwe recreatiegebieden bij, toegankelijk voor iedereen. En met economische groei ontstaat meer financiële ruimte waarmee de regering meer kan investeren”, zo wordt tot slot aangevoerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).