Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Gerecht in eerste aanleg heeft voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor de verduistering van 11 miljoen dollar bij het faillissement van Banco Maracaibo, valsheid in geschrifte en witwassen. Garcia (1940) is in afwachting van een eventueel hoger beroep na het uitspreken van het vonnis meteen aangehouden.

garciaNaast de veroordeling tot de gevangenisstraf, heeft de rechter tevens gevonnist dat Garcia het verduisterde bedrag van omgerekend 19 miljoen gulden moet terugbetalen. Hoe deze terugbetaling plaats moet vinden, was gisteren nog onduidelijk; Garcia werd eerder zelf failliet verklaard. Als de voormalig bankier het bedrag echter niet terugbetaalt, krijgt hij bovenop zijn gevangenisstraf van vier jaar, er nog eens drie jaar celstraf bovenop.
Garcia heeft als curator in het faillissement van Banco Maracaibo het geld dat hij moest beheren, overgemaakt naar verschillende buitenlandse bankrekeningen. Het geld is terechtgekomen bij een beleggingsfirma in de Verenigde Staten waarna het is gebruikt om aandelen in de Girobank te kopen; de bank waar Garcia toentertijd directeur was. Dit is gebeurd zonder medeweten en zonder de vereiste toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement van Banco Maracaibo.
Toen de rechter-commissaris vragen begon te stellen over de stand van de faillissementsrekening, heeft Garcia twee bankafschriften vervalst en een vals faillissementsverslag opgesteld om te doen voorkomen dat de 11 miljoen dollar zich nog in de boedel bevond, terwijl er in werkelijkheid nog maar 11.000 dollar over was.
Garcia heeft zelf meermaals gesteld dat het om een lening ging, maar het gerecht komt tot een andere conclusie. Volgens het beleggingsbedrijf was er namelijk geen sprake van een lening, maar was het de inbreng van Garcia voor de aankoop van de aandelen in de Girobank. Bovendien - zo stelt het gerecht - wordt in geen enkel stuk melding gemaakt van een lening, ontbreekt een leningsovereenkomst en is er tot op heden - negen jaar na dato - niets van het genoemd bedrag terugbetaald.
Het gerecht wees er gisteren op dat Garcia de schuldeisers van Banco Maracaibo door zijn handelen heeft benadeeld. ,,Ook heeft hij op grove wijze het vertrouwen geschaad dat in een curator gesteld moet kunnen worden”, aldus de rechter.
De straf die uiteindelijk aan Garcia is opgelegd, is een jaar lager dan door het Openbaar Ministerie werd geëist. Dit heeft te maken met het tijdsverloop in deze zaak, maar vooral vanwege de hoge leeftijd van de verdachte.
Zowel Garcia als het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.