Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank (CBCS) zou bereid zijn te verklaren dat het goed zit met de integriteit van kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia, maar heeft die bereidheid wel nadrukkelijk geconditioneerd.

cbcsTerwijl de officiële screening Schoop-Isenia als nieuwe vakminister van Economische Ontwikkeling namens MAN al goed had bevonden, zorgde een eerder uitgelekt CBCS-memorandum met gevoelige informatie over Schoop-Isenia voor consternatie en oponthoud. Het memo was door de waarnemend-president van de CBCS, Leila Matroos-Lasten, gemaild naar minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN). De betrokken kandidaat-minister eiste herstel, maar dat bleef tot nu toe al weken uit. Intussen is een discussie losgebrand over schending van de geheimhoudingsplicht door CBCS-functionarissen en is door oppositiepartij KdNT onlangs aangifte gedaan bij de Landsrecherche.
De kwestie bleef al die tijd onopgelost totdat er eind vorige week overleg tussen partijen was. Daarbij zou de CBCS-top hebben aangegeven mee te willen werken aan een verklaring dat er ‘vooralsnog’ geen negatieve bevindingen tegen Schoop-Isenia zijn, mits zij akkoord gaat met een aantal voorwaarden van de CBCS: de intrekking van haar kandidatuur voor het ministerschap (aanvankelijk gestelde voorwaarde), en afzien van het doen van aangifte, het starten van een civiele procedure en het indienen van een klacht bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (naderhand bijgekomen voorwaarden).
Dit heeft in regeringscentrum Fòrti - premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Gijsbertha werden vrijdagmiddag hierover geïnformeerd - gezorgd voor gefronste wenkbrauwen en wordt ervaren als hoog spel, zo niet een vorm van bedreiging.
Bovengenoemde zeer gevoelige informatie wordt door niemand ‘on the record’ bevestigd, maar deze krant weet intussen uit meerdere bronnen dat zeker op hoofdlijnen dit de stand van zaken is. De Raad van Bestuur (RvB, ofwel directie) en de Raad van Commissarissen (RvC) zitten met de zaak in hun maag en blijken intern niet altijd op één lijn te zitten. De RvC had een eigen onderzoek aangekondigd, maar daarover is nog niets naar buiten gekomen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.