Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als een (monumentaal) pand in slechte staat is dan krijgt de eigenaar een jaar om te beginnen met reparatie.

kvkTenminste, als het aan de Kamer van Koophandel (KvK) ligt. ,,Zo niet, dan repareert de overheid het pand en verhaalt de kosten op de eigenaar en als de eigenaar niet betaalt wordt het pand verkocht aan de hoogste bieder”, aldus het visiedocument ‘Sembra awe pa kosechá mañan’ (Vandaag zaaien om morgen te oogsten), waarin ‘heilige huisjes’ niet worden gespaard.
Bij verkoop aan de hoogste bieder worden de herstelkosten van de overheid uit de opbrengsten betaald en de overwinst gegeven aan eigenaar. ,,Bij erfpachtgronden en huurgronden hetzelfde”, vervolgt de voorgestelde aanpak van de KvK. ,,Als iemand land heeft gekregen om dat te ontwikkelen, dan krijgt hij een jaar om dat alsnog te doen. Zo niet, dan wordt het terrein teruggenomen en aan iemand anders uitgegeven. Bovendien kan de overheid om snel aan geld te komen bepaalde gebouwen en braakliggende terreinen via een veiling verkopen.”
Dit staat in het rapport onder de aanpak die vereist is bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Behalve het aanpakken van beleid en regels met betrekking tot onderhoud van (monumentale) panden, wijst het KvK-plan erop dat VVRP een groot ministerie is ‘maar de perceptie is dat de output van dit ministerie laag is’.
De Burgerluchtvaart Autoriteit heeft nog niet de upgrading gekregen; de Scheepvaart Autoriteit is naar de mening van het rapport ‘erg zwak’; terreinen zijn uitgegeven zonder dat er iets mee wordt gedaan; monumenten verpauperen; Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP) doet lang over het verstrekken van vergunningen; Kadaster deelt niet genoeg informatie met andere ministeries; Openbare Werken laat veel openbare werken zonder onderhoud; enzovoort.
,,Een herijking van de functies van de sectordirecteuren met objectieve toetsingscriteria zou goed zijn,” aldus het pas uitgebrachte KvK-rapport.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).