Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De economie wordt in Curaçao ten onrechte bestempeld als iets van de werkgevers en de rijken. Dit wordt echter een realiteit door gebrek aan visie en beleid, omdat hiermee grote delen van de bevolking uitgesloten worden van de kansen die de economie biedt.”

kvk ecnomieAldus het visiedocument ‘Sembra awe pa kosechá mañan’ (Zaai vandaag om morgen te oogsten) dat de Kamer van Koophandel (KvK) heeft uitgebracht. Het is, stelt de KvK, zaak dat de economie breed wordt gedragen als het optimale instrument en gericht wordt gebruikt voor het verbeteren van het welzijnsniveau van alle inwoners van Curaçao.
,,Economisch beleid en sociaal beleid zijn de kop en staart van dezelfde munt. Zonder de ene kant van de munt is er geen andere kant van de munt. Er moet dus een gelijke visie zijn voor de munt, anders komen we zonder munt te zitten. Het gaat dus ook om het vertalen van de noodzaak tot economische groei in gerichte acties van alle onderdelen van de overheid, anders komen we er niet.”
Alle sociale partners en een groot deel van de bevolking begrijpt de absolute noodzaak van economische groei, vervolgt het document, maar toch gebeurt het niet vanwege het ‘gemis aan gemeenschappelijke handvatten’ om daarmee om te gaan. ,,Keuzes moeten worden gemaakt niet in wat zich als kans aandient, maar waar wij als gemeenschap voor kiezen.”
Het komt erop neer dat iedere minister, ieder ministerie, iedere parlementariër en iedere YdK (Yu di Kòrsou) het belang en de noodzaak van een veel sneller groeiende economie moet begrijpen, aldus de KvK. ,,De economie is namelijk de motor van welzijn en de uitkomst voor zowel de werkloosheid als de financiële tekorten van het bestaande en beoogde sociaal vangnet.”
Eenieder dient het belang te begrijpen van het beter moeten organiseren van welzijn. ,,Het moet ook voor iedereen helder zijn dat het niet gaat om projecten”, legt het visiedocument uit. ,,Het gaat om het maken van strategische keuzes voor investeringen in ‘signature activities’ zodat Curaçao wederom vaste voet kan krijgen in de nieuwe globale (digitale) economie, en voorts dat flexibiliteit meer regel is dan uitzondering bij een voortdurende evaluatie van het veranderende economische landschap en om op een gepaste strategische wijze daarop te reageren.”
Het investeren in een betere sociale infrastructuur, zonder daarvoor de financiële slagkracht te hebben, is onverantwoord, stelt ‘Sembra awe pa kosechá mañan’, en verergert het probleem voor de toekomst. ,,Het is derhalve essentieel dat vanuit een sociale visie de economie zo snel en zo duurzaam mogelijk gaat groeien om meer middelen en mogelijkheden beschikbaar te stellen.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.