Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op haar 150e verjaardag bestaat de organisatie van het Hof uit 43 rechters en 136 medewerkers ondersteuning primair en secundair proces. President Eunice Saleh is trots op de wijze waarop het Hof functioneert.

hof,,Samen zetten wij ons in ten behoeve van het waarborgen van het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en staan wij voor de missie van het Hof, namelijk het dienen van de rechtstaat met onpartijdige, onafhankelijke, toegankelijke, tijdige en effectieve rechtspraak”, aldus de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
,,Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: een goed functionerende en onafhankelijke rechtspraak is van levensbelang voor onze democratische rechtsstaat en een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving”, vervolgde Saleh gisteren in verband met de viering van 150 jaar Hof.
,,Wij mogen trots zijn op de manier waarop het Hof, één van de oudste instituties van het Koninkrijk, daarin in het verleden, nu en in de toekomst voorziet.” Saleh nam de aanwezigen gistermiddag terug naar hoe het begon: Op 1 mei 1869 werden het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en het ‘Reglement op de inrigting en de zamenstelling der Regterlyke Macht’ in de kolonie Curaçao ingevoerd en werd het Hof van Justitie geboren. Het Reglement werd vastgesteld bij Koningsbesluit van 4 september 1868. 1 Mei 1869 is ook de dag waarop Gouverneur mr. A.M. de Rouville de leden van het Hof van Justitie plechtig heeft geïnstalleerd.
,,Vandaag, 150 jaar, verschillende organisatie- en naamswijzigingen en 24 presidenten verder, is het voor mij een bijzondere eer en een groot genoegen om u welkom te heten bij de viering van het 150-jarig bestaan van het Hof”, aldus Saleh.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).