‘Geavanceerde systemen van Russische makelij’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Venezuela beschikt over geavanceerde luchtafweersystemen van Russische makelij die, aldus de Militaire- en Inlichtingendienst (MIVD), het luchtruim boven de Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk kunnen bestrijken. Concreet gaat het om Aruba, Curaçao en Bonaire.

mivd,,De Venezolaanse strijdkrachten hebben een defensieve doctrine en dus geen offensief oogmerk. De instabiele situatie in het land geeft echter reden om de situatie nauwlettend te volgen”, aldus de MIVD van het ministerie van Defensie in een dinsdag uitgebracht rapport.
De MIVD noemt de situatie in buurland Venezuela ‘zeer zorgelijk’. In het rapport, het openbare (deel van het) jaarverslag 2018, een apart hoofdstuk over Latijns-Amerika en de Caribische regio.
,,Het land (Venezuela, red.) heeft te lijden onder een combinatie van grootschalige politieke en sociaaleconomische crises. In 2018 is de economische en veiligheidssituatie in Venezuela verder verslechterd en is de democratie verder uitgehold.”
President Nicolás Maduro had internationaal nog steun van een aantal landen, waaronder de Russische Federatie en China. In ruil voor wapenleveranties, leningen en goederen hebben deze landen de afgelopen jaren aanzienlijke belangen verkregen in de Venezolaanse economie, voornamelijk in de oliesector. ,,Als blijk van de goede betrekkingen met Venezuela, heeft de Russische Federatie aan het einde van 2018 twee strategische bommenwerpers voor oefeningen naar Venezuela gevlogen.”
Bij een foto in het jaarverslag met een gevechtsvliegtuig meldt de MIVD verder dat de Russische Federatie regelmatig ‘long range aviation’ (LRA) vluchten uitvoert. Hierbij worden strategische bommenwerpers van het type TU-160 Blackjack ingezet. Deze toestellen vliegen regelmatig boven de Atlantische Oceaan en de Noordzee, maar hebben in 2018 ook Venezuela aangedaan. ,,Strategische bommenwerpers zijn de meest zichtbare uiting van het Russische (nucleair) machtsvertoon”, aldus het rapport.
In Venezuela oefenden de Russische strategische luchtstrijdkrachten samen met eenheden van de Venezolaanse krijgsmacht. De MIVD hierover: ,,Deze militaire aanwezigheid onderstreepte de politieke en economische steun van het Kremlin aan het regime Maduro.”
De MIVD doet samen met de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) onderzoek naar de politieke en sociaaleconomische crisis in Venezuela en de mogelijk uitstralingseffecten richting het Koninkrijk.
In een gezamenlijk team (Team Caribisch Gebied) vergaren de MIVD en AIVD informatie over het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, ter ondersteuning van het buitenlands beleid en defensiebeleid van het Koninkrijk der Nederlanden. ,,Daarom worden ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en buitenlandse belangen van het Koninkrijk en op de Nederlandse militaire presentie in de Caribische delen van het Koninkrijk door de diensten gevolgd. De situatie in Venezuela is zeer zorgelijk.” Naast China en Rusland heeft ook Turkije de banden met Venezuela aangehaald.
Als gevolg van de economische crisis en hyperinflatie kampt de Venezolaanse bevolking met tekorten aan eerste levensbehoeften en een zeer slechte veiligheids- en gezondheidssituatie. ,,Inmiddels hebben miljoenen Venezolanen hun land verlaten. De meesten van hen zijn naar landen in de regio vertrokken, waaronder ook de Caribische delen van het Koninkrijk.”
De verwachting is, aldus de MIVD, dat Venezuela komend jaar ‘een bron van instabiliteit in de regio zal blijven’. ,,De instabiele situatie heeft een negatief effect op de regionale veiligheidssituatie, vanwege de potentiële uitstralingseffecten blijven de MIVD en AIVD de ontwikkelingen nauwlettend volgen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).