CBA trekt besluit in na onderzoek FTAC
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het besluit van de Curaçao Bankers Association (CBA) om de betaalcheque als betaalmiddel af te schaffen, is na interventie van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) weer ingetrokken. Dat maakt de FTAC bekend.

ftacDe bij de CBA aangesloten banken bieden diverse betaalmethodes aan waaronder de betaalcheque. In een vergadering van 14 november 2017 namen de banken het principebesluit om collectief de betaalcheque af te schaffen en voor dit doel een werkgroep in te stellen. Dit besluit is later vastgelegd in een Memorandum of Understanding. De CBA heeft de FTAC op 19 april geïnformeerd over dit besluit.
Na bekendmaking van het besluit van CBA is door de FTAC een onderzoek ingelast waaruit de conclusie is getrokken dat het besluit van de CBA om als collectief de betaalcheque uit de markt te nemen, in strijd is met de concurrentieregels. Na een gesprek met vertegenwoordigers van de CBA is vervolgens het besluit ingetrokken. ,,Gezien de omstandigheden van de zaak achtte de FTAC een informele afhandeling het meest passend, en waren nadere maatregelen als bijvoorbeeld een boete niet nodig”, zo meent de FTAC. ,,De FTAC zal de afspraak monitoren en kan maatregelen, zoals een boete, opleggen als de CBA zich niet houdt aan de afspraak.”
De FTAC houdt toezicht op de in september 2017 in werking getreden concurrentieregels van de Landsverordening inzake concurrentie, in het bijzonder het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie. Het kartelverbod houdt onder meer in dat concurrerende bedrijven geen afspraken mogen maken over commerciële en/of strategische aspecten van de bedrijfsvoering zoals het beperken of controleren van de productie of afzet, waaronder gezamenlijke leveringsweigering. Dergelijke afspraken leiden namelijk doorgaans tot verminderde keuze en hogere prijzen voor consumenten.
Begin april berichtte deze krant aan de hand van het rapport ‘Daadkrachtig de toekomst in’ van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) uitvoerig over het besluit de cheques als betaalmiddel te laten verdwijnen. De CBCS gaf toen in dit rapport aan meer elektronische betaalmiddelen te willen bevorderen en zich in te zetten voor de verbetering van het betalingsverkeer op Curaçao en Sint Maarten. Daarbij hoort ook ‘het ontmoedigen van het gebruik van cheques’, aldus de CBCS toen. ,,Om mee te kunnen gaan met de technologische veranderingen op het gebied van betalingsverkeer, zal de CBCS vanuit haar rol als toezichthouder beleid ontwikkelen voor de bevordering van financiële inclusie op het gebied van giraal geldverkeer”, vervolgt het rapport. Hiervoor zal de Centrale Bank zich richten op het ontwikkelen van regelgeving en het creëren van kaders om het gehele betalingsstelsel van de landen Curaçao en Sint Maarten, inclusief de (nieuwe digitale) betalingsinstrumenten, te structureren, zodat de toegankelijkheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het nationale betalingsstelsel gegarandeerd kunnen worden.
www.ftac.cw

 

 

 

 

 

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).