Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MCB Groep (Maduro & Curiel’s Bank) heeft in alle opzichten een recordjaar achter de rug. Alle kerncijfers, waaronder vooral ook de winst, waren in 2018 fors hoger dan vorig jaar, maar ook hoger vergeleken met alle voorgaande jaren.

F01 OP MCB 2018 management MCBDat is, zeker gezien de economische tegenwind op Curaçao en verschillende andere eilanden waar de MCB actief is, een bijzondere prestatie. Onderaan de streep werd 194 miljoen gulden verdiend (tegen bijna 127 miljoen over 2017). Na afrekening met de fiscus - er wordt een eveneens recordbedrag van 32,5 miljoen aan winstbelasting afgedragen - blijft er een nettowinst over van 161,5 miljoen.
Niet eerder boekte de grootste commerciële bank van de Dutch Caribbean - met 1.450 medewerkers en 23 vestigingen - zo’n hoge winst. Over 2017 bedroeg het resultaat 104,5 miljoen; het jaar ervoor 128,8 miljoen. De hoogste winst tot nog toe werd behaald in 2008 toen het resultaat 144,9 miljoen bedroeg.
,,Ofschoon we zeer trots zijn op het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen, willen we benadrukken dat de aanzienlijke toename van het resultaat in belangrijke mate bepaald wordt door enerzijds de hoge rentepercentages in de Verenigde Staten, waarvan we hebben geprofiteerd door aanpassing van ons beleggingsbeleid, en anderzijds door de hoge voorzieningen voor kredietverliezen in 2017.”
Aldus het MCB-management, dat wordt gevormd door Lionel ‘Chicu’ Capriles (president & ceo), Mathadeo Sebarath en Michael de Sola (beiden directeur). De groep beschouwt een sterke kapitalisatie als vitale kracht. ,,Eén waar wij als management voor staan en waar onze gemeenschap, onze klanten en ons personeel op kunnen blijven vertrouwen en rekenen”.
In 2018 groeide het totale bedrag aan activa van de MCB Groep (waarvan 49 procent wordt gehouden door de grote Canadese Scotiabank) met meer dan 154 miljoen, ofwel 2 procent, naar 7.922 miljoen, net iets onder de grens van 8 miljard. Het eigen vermogen, exclusief minderheidsbelang, nam toe met naar de mening van de directie ‘een gezonde 7 procent’ ofwel 56 miljoen, tot een solide totaal van 873 miljoen. Deze groei werd gerealiseerd inclusief een vermindering van 40 miljoen per 1 januari 2018 in verband met de toepassing van de zogeheten IFRS 9.
Deze nieuwe accountingstandaard zorgt voor een fundamentele wijziging in de wijze waarop bijzondere waardeverminderingen van vorderingen door de groep wordt bepaald omdat het model van IAS 39, dat uitgaat van waardevermindering die zich hebben voorgedaan, is vervangen door een methode die uitgaat van verwachte kredietverliezen van een financieel instrument (het ‘expected credit loss’-model).
,,Bij de bepaling van verwachte kredietverliezen hanteert de MCB Groep een breed scala aan inschattingen, waaronder de toekomstige ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp), werkloosheidspercentages en de consumentenprijsindex.”
Behalve winst en balanstotaal zag de bank ook de spaargelden en deposito’s van klanten toenemen. De directie hierover: ,,Onze Groep heeft het vertrouwen behouden van onze klanten en de groei van het bedrag aan deposito’s van klanten steeg met 67 miljoen, ofwel 1 procent, tot 6.751 miljoen (was 6.685 miljoen, red.).” Hat management zegt ‘zeer dankbaar’ te zijn ‘voor dit vertrouwen’ en zal ‘blijven zorgdragen voor een zeer verantwoordelijk beheer van deze gelden’.
Ook de leningenportefeuille vertoonde groei. Per 31 december kwam deze uit op 4,160,4 miljoen vergeleken met 4.137 miljoen twaalf maanden eerder. Sinds 2014 bedragen de verstrekte leningen 4 miljard of meer. In 2008 was dat nog een miljard minder.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).