Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is nu ruim een jaar geleden, februari 2018, dat Helmin Wiels (jr.) en zijn zus Savannah gebruik hebben gemaakt van het herstelrecht.

wielsBeiden hebben toen - zo blijkt nu - een gesprek gehad met Elvis ‘Monster’ Kuwas, de moordenaar van hun vader, politicus Helmin Wiels.
Het Openbaar Ministerie (OM) wil meer aandacht vragen voor de mogelijkheden die het herstelrecht biedt en is een informatieronde begonnen daarover. En wat spreekt dan meer aan dan het voorbeeld te nemen van de familie Wiels die hier gebruik van heeft gemaakt. Voordat met herstelrecht begonnen kan worden, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moet er al een veroordeling zijn, de dader moet bekennen en verantwoordelijkheid willen dragen voor zijn daden om herstel mogelijk te maken. De voorbereiding heeft twee maanden geduurd.
Marelva Jansen is psycholoog en gespecialiseerd in detentiegericht herstelrecht. ,,De voorbereiding is erg belangrijk, daar moet je de tijd voor nemen want de confrontatie tussen dader en slachtoffer is maar één keer.” Zij vertelt, samen met Heiko de Jong, hoofdofficier van j ustitie, dat het initiatief van Kuwas kwam. Reden: ‘E no tabatin pas ku su konsenshi’ (hij had gewetenswroeging). Savannah wilde al vier jaar geleden de confrontatie aangaan, maar dat kon toen niet omdat de zaak nog gaande was. Doorslag voor Helmin jr. om eraan mee te werken was de wetenschap dat het herstelrecht en de confrontatie met Kuwas niets zou afdoen aan zijn levenslange gevangenisstraf. Het heeft hem uiteindelijk rust gebracht. ,,Natuurlijk heb je boze gevoelens, dat is menselijk. Maar met de psycholoog wordt eraan gewerkt dat beide partijen bij de confrontatie niet vervallen in beschuldigingen of in zelfbeklag. Ik heb er vrede mee. Ik heb hem een heleboel vragen waarmee ik zat, kunnen stellen. Ik heb ingezien dat Kuwas, zoals hij ook zelf heeft aangegeven, een huurmoordenaar is. Hij is gevraagd voor een klus en die heeft hij geklaard. Maar van deze specifieke opdracht heeft hij spijt. Hij heeft er zelfs een traan voor weggepinkt in mijn bijzijn. Hij zou niet geweten hebben dat het om mijn vader ging, een onschuldig slachtoffer. Hij heeft ons om vergeving gevraagd. En dat hebben we hem gegeven. We houden er natuurlijk niet dezelfde ideeën op na, maar wat ons bond was het feit dat we beiden kinderen en zoons hebben en de jeugd van Curaçao het beste wensen”, aldus Wiels.
Ten aanzien van de intellectuele daders stelt Wiels mentaal niet klaar te zijn daarmee de confrontatie aan te gaan. Jansen legt uit dat daar de tijd ook nog niet rijp voor is en dat het proces met de vermeende opdrachtgever George Jamaloodin nog loopt. ,,Ook zijn proceshouding tot nu toe is niet dusdanig dat er een confrontatie zou kunnen plaatsvinden. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Burney ‘Nini’ Fonseca die als tussenpersoon een rol gespeeld heeft bij de moord. Fonseca blijft ontkennen. Dat geeft dus wel aan dat het herstelrecht alleen kan plaatsvinden als het van beide kanten gewenst is en zaken ook echt en eerlijk uitgesproken kunnen worden. Overigens mag de veroordeelde tijdens de confrontatie meer zeggen en opbiechten dan bijvoorbeeld in een rechtszaal gedaan is. Afgesproken wordt dat niets alsnog tegen de veroordeelde in juridische zin gebruikt kan worden. Alle uitgewisselde informatie blijft geheim.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).